szkolenie – 503452860

<div class="WordSection1">

<div class="MsoNormal">

Finanse przedsiębiorstwa dla managerów niefinansowych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Program szkolenia: Finanse przedsiębiorstwa dla managerów<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

niefinansowych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Szkolenie dwudniowe (pierwszy dzień: od 10.00 do 16.00, drugi dzień<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

od 9.00 do 15.00)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

1. Finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem: zwiększanie wartości<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; jakie cele może mieć firma, które z nich są niepełne a które<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

właściwe<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; jak mierzyć realizację tych celów<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; jakie elementy kształtują wartość firmy<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Analiza finansowa przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; podstawowe informacje o sprawozdaniach finansowych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; elementy wnioskowania na podstawie wskaźników finansowych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; jakich błędów i uproszczeń unikać<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zmiana wartości pieniądza w czasie – elementy matematyki finansowej<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; prosta prezentacja fundamentów matematyki finansowej<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dlaczego wartość pieniądza w czasie zmienia się niezależnie od tego<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

czy jest inflacja<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; jak porównywać kwoty z różnych momentów czasowych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez firmę<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; siedem zasad dobrego szacowania wolnych przepływów pieniężnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; czego nie wolno brać pod uwagę przy szacowaniu przepływów<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

pieniężnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; różnica między NCF (przepływy pieniężne netto), OCF (operacyjne<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

przepływy pieniężne) i FCF (wolne przepływy pieniężne), jak je rozróżnić i<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

jak właściwie wybrać<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Metody oceny projektów inwestycyjnych (NPV, IRR)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; jak interpretować kryteria decyzyjne<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; kiedy nie stosować IRR<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; jak z dwóch identycznie rentownych wzajemnie wykluczających się<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

projektów wybrać lepszy<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Szacowanie stóp kosztu kapitału finansującego inwestycje<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; jak kształtuje się koszt kapitału obcego<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; co wpływa na poziom stopy kosztu kapitału własnego<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dlaczego koszt kapitału własnego jest wyższy od kosztu kapitału<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

obcego<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (przegląd elementów<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; jak zarządzać zapasami<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; jakie poziomy należności utrzymywać<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ile gotówki powinna mieć firma<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; strategie zarządzania kapitałem pracującym netto<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ocena przedsiębiorstwa przez kontrahentów i kapitałodawców<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; jak inni na nas patrzą<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Strategiczne planowanie finansowe<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zarys metody procentu od sprzedaży<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

finansów przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny projektów inwestycyjnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zarządzania płynnością finansową<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oraz innych – podobnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zapraszam do kontaktu:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Grzegorz Michalski<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

tel. 503452860<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultingu, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Finanse przedsiębiorstwa dla niefinansistów<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Program szkolenia: Finanse przedsiębiorstwa dla niefinansistów<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Szkolenie dwudniowe (pierwszy dzień: od 10.00 do 16.00, drugi dzień od 9.00 do 15.00)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

1. Finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem: zwiększanie wartości przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; jakie cele może mieć firma, które z nich są niepełne a które właściwe<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; jak mierzyć realizację tych celów<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; jakie elementy kształtują wartość firmy<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Analiza finansowa przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; podstawowe informacje o sprawozdaniach finansowych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; elementy wnioskowania na podstawie wskaźników finansowych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; jakich błędów i uproszczeń unikać<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zmiana wartości pieniądza w czasie – elementy matematyki finansowej<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; prosta prezentacja fundamentów matematyki finansowej<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dlaczego wartość pieniądza w czasie zmienia się niezależnie od tego czy jest inflacja<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; jak porównywać kwoty z różnych momentów czasowych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez firmę<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; siedem zasad dobrego szacowania wolnych przepływów pieniężnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; czego nie wolno brać pod uwagę przy szacowaniu przepływów pieniężnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; różnica między NCF (przepływy pieniężne netto), OCF (operacyjne przepływy pieniężne) i FCF (wolne przepływy pieniężne), jak je rozróżnić i jak właściwie wybrać<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Metody oceny projektów inwestycyjnych (NPV, IRR) <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; jak interpretować kryteria decyzyjne<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; kiedy nie stosować IRR<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; jak z dwóch identycznie rentownych wzajemnie wykluczających się projektów wybrać lepszy<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Szacowanie stóp kosztu kapitału finansującego inwestycje<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; jak kształtuje się koszt kapitału obcego<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; co wpływa na poziom stopy kosztu kapitału własnego<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dlaczego koszt kapitału własnego jest wyższy od kosztu kapitału obcego<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (przegląd elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami) <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; jak zarządzać zapasami<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; jakie poziomy należności utrzymywać<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ile gotówki powinna mieć firma<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; strategie zarządzania kapitałem pracującym netto<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ocena przedsiębiorstwa przez kontrahentów i kapitałodawców<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; jak inni na nas patrzą<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Strategiczne planowanie finansowe<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zarys metody procentu od sprzedaży<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

finansów przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny projektów inwestycyjnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zarządzania płynnością finansową<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oraz innych – podobnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zapraszam do kontaktu:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Grzegorz Michalski<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

tel. 503452860<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultingu, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

++++++++&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Finansowe aspekty wojny cenowej<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Finanse dla niefinansistów<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

PROGRAM:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

1. Finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem: maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

2. Analizy finansowa przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

3. Zmiana wartości pieniądza w czasie – elementy matematyki finansowej<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

4. Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez projekt inwestycyjny<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

3. Metody oceny projektów inwestycyjnych (NPV, IRR)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

4. Szacowanie kosztu kapitału finansującego inwestycje<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

5. Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (przegląd elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami).<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

6. Ocena przedsiębiorstwa przez kontrahentów i kapitałodawców.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

7. Planowanie finansowe.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem: maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

jakie cele może mieć firma, które z nich są niepełne a które właściwe<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

jak mierzyć realizację tych celów<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

jakie elementy kształtują wartość firmy<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Analiza finansowa przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

podstawowe informacje o sprawozdaniach finansowych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

elementy wnioskowania na podstawie wskaźników finansowych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

jakich błędów i uproszczeń unikać<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Zmiana wartości pieniądza w czasie – elementy matematyki finansowej<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

prosta prezentacja fundamentów matematyki finansowej<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

dlaczego wartość pieniądza w czasie zmienia się niezależnie od tego czy jest inflacja<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

jak porównywać kwoty z różnych momentów czasowych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez firmę<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

siedem zasad dobrego szacowania wolnych przepływów pieniężnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

czego nie wolno brać pod uwagę przy szacowaniu przepływów pieniężnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

różnica między NCF (przepływy pieniężne netto), OCF (operacyjne przepływy pieniężne) i FCF (wolne przepływy pieniężne), jak je rozróżnić i jak właściwie wybrać<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Metody oceny projektów inwestycyjnych (NPV, IRR)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

jak interpretować kryteria decyzyjne<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

kiedy nie stosować IRR<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

jak z dwóch identycznie rentownych wzajemnie wykluczających się projektów wybrać lepszy<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Szacowanie stóp kosztu kapitału finansującego inwestycje<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

jak kształtuje się koszt kapitału obcego<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

co wpływa na poziom stopy kosztu kapitału własnego<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

dlaczego koszt kapitału własnego jest wyższy od kosztu kapitału obcego<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (przegląd elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

jak zarządzać zapasami<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

jakie poziomy należności utrzymywać<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

ile gotówki powinna mieć firma<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

strategie zarządzania kapitałem pracującym netto<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Ocena przedsiębiorstwa przez kontrahentów i kapitałodawców<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

jak inni na nas patrzą<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Planowanie finansowe<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zarys metody procentu od sprzedaży<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom fundamentalnych koncepcji umożliwiających zrozumienie finansów przedsiębiorstwa. Głównym celem trenera realizowanym w czasie szkolenia jest przekazanie wiadomości w sposób, który zaowocuje zrozumieniem przez uczestników podstawowych zagadnień z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa i mechanizmów ich funkcjonowania. W trakcie zajęć w bardzo przystępny sposób zostaną wyjaśnione i uporządkowane kategorie i narzędzia zarządzania finansami, a także możliwości i ograniczenia w ich stosowaniu. Uwypuklony zostanie wpływ decyzji podejmowanych przez pracowników pionów niefinansowych na wyniki uzyskiwane przez przedsiębiorstwo.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

finansów przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny projektów inwestycyjnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zarządzania płynnością finansową<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oraz innych – podobnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zapraszam do kontaktu:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Grzegorz Michalski<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

tel. 503452860<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultingu, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

++++<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Finance mix czyli co zrobic gdy techniki sprzedazy nie wystarcza <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Finanse dla niefinansistów<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

PROGRAM:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

1. Finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem: maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

2. Analizy finansowa przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

3. Zmiana wartości pieniądza w czasie – elementy matematyki finansowej<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

4. Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez projekt inwestycyjny<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

3. Metody oceny projektów inwestycyjnych (NPV, IRR)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

4. Szacowanie kosztu kapitału finansującego inwestycje<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

5. Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (przegląd elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami).<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

6. Ocena przedsiębiorstwa przez kontrahentów i kapitałodawców.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

7. Planowanie finansowe.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem: maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

jakie cele może mieć firma, które z nich są niepełne a które właściwe<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

jak mierzyć realizację tych celów<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

jakie elementy kształtują wartość firmy<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Analiza finansowa przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

podstawowe informacje o sprawozdaniach finansowych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

elementy wnioskowania na podstawie wskaźników finansowych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

jakich błędów i uproszczeń unikać<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Zmiana wartości pieniądza w czasie – elementy matematyki finansowej<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

prosta prezentacja fundamentów matematyki finansowej<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

dlaczego wartość pieniądza w czasie zmienia się niezależnie od tego czy jest inflacja<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

jak porównywać kwoty z różnych momentów czasowych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez firmę<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

siedem zasad dobrego szacowania wolnych przepływów pieniężnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

czego nie wolno brać pod uwagę przy szacowaniu przepływów pieniężnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

różnica między NCF (przepływy pieniężne netto), OCF (operacyjne przepływy pieniężne) i FCF (wolne przepływy pieniężne), jak je rozróżnić i jak właściwie wybrać<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Metody oceny projektów inwestycyjnych (NPV, IRR)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

jak interpretować kryteria decyzyjne<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

kiedy nie stosować IRR<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

jak z dwóch identycznie rentownych wzajemnie wykluczających się projektów wybrać lepszy<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Szacowanie stóp kosztu kapitału finansującego inwestycje<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

jak kształtuje się koszt kapitału obcego<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

co wpływa na poziom stopy kosztu kapitału własnego<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

dlaczego koszt kapitału własnego jest wyższy od kosztu kapitału obcego<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (przegląd elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

jak zarządzać zapasami<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

jakie poziomy należności utrzymywać<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

ile gotówki powinna mieć firma<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

strategie zarządzania kapitałem pracującym netto<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Ocena przedsiębiorstwa przez kontrahentów i kapitałodawców<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

jak inni na nas patrzą<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Planowanie finansowe<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zarys metody procentu od sprzedaży<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom fundamentalnych koncepcji umożliwiających zrozumienie finansów przedsiębiorstwa. Głównym celem trenera realizowanym w czasie szkolenia jest przekazanie wiadomości w sposób, który zaowocuje zrozumieniem przez uczestników podstawowych zagadnień z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa i mechanizmów ich funkcjonowania. W trakcie zajęć w bardzo przystępny sposób zostaną wyjaśnione i uporządkowane kategorie i narzędzia zarządzania finansami, a także możliwości i ograniczenia w ich stosowaniu. Uwypuklony zostanie wpływ decyzji podejmowanych przez pracowników pionów niefinansowych na wyniki uzyskiwane przez przedsiębiorstwo.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

finansów przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny projektów inwestycyjnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zarządzania płynnością finansową<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oraz innych – podobnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zapraszam do kontaktu:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Grzegorz Michalski<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

tel. 503452860<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultingu, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

*********&gt;&gt;&gt;<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Analiza i diagnostyka finansowej kondycji przedsiebiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

PROGRAM:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

1. Elementy sprawozdania finansowego (Bilans, Rachunek zysków i strat, Sprawozdanie z przepływów pieniężnych)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

2. Analiza ogólna (Analiza struktury; Analiza dynamiki)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

3. Znaczenie i interpretacja wskaźników finansowych (rentowność, płynność finansowa, zadłużenia, sprawności działania)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

4. Salda strukturalne bilansu i podstawowe typu kryzysów przedsiębiorstwa.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

5. Elementy planowania finansowania (prognozowane sprawozdania finansowe)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Finansowy cel działania przedsiębiorstwa i formy działalności gospodarczej<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

jakie cele przedsiębiorstwa stawiają sobie najczęściej<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa, jako podstawowy cel nowoczesnych przedsiębiorstw<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

podstawy pomiaru wartości przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

przepływy pienienie netto, operacyjne przepływy pieniężne i wolne przepływy pieniężne<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

wpływ zmian poziomu sprzedaży na wartość przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Jakich informacji można oczekiwać od przedsiębiorstw?<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

sprawozdania finansowe i statystyczne sporządzane przez przedsiębiorstwa, w zależności od formy prawnej działalności<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

informacja o sprawozdaniach, jakich można oczekiwać od przedsiębiorstw w zależności od formy i zakresu prowadzonej działalności – i wstępne omówienie – co z tych informacji można sie dowiedzieć się i kiedy<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Co naprawdę mówią a czego nie mówią sprawozdania finansowe?<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

metody i zasady rachunkowości i ich wpływ na ekonomiczną zawartość informacyjną sprawozdań finansowych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

metody i zasady stosowane w rachunkowości<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

elementy sprawozdania finansowego<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

podmioty zobowiązane do badania i ogłaszania sprawozdań finansowych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Ocena wiarygodności na podstawie ogólnej analizy sprawozdań finansowych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

ogólna analiza bilansu<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

ocena wypłacalności przedsiębiorstwa na podstawie bilansu<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

metoda Wilcoxa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

salda strukturalne bilansu<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

ogólna analiza rachunku zysków i strat<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

prognozowanie kryzysów w ocenianym przedsiębiorstwie i ocena ich istotności<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

sygnały ostrzegawcze<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

analiza rachunku przepływów pieniężnych {cash flow} – metoda pośrednia<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Ocena wiarygodności na podstawie analizy wskaźnikowej<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zasady interpretacji wskaźników<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

analiza struktury bilansu<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

analiza rentowności<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

analiza płynności<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

cykl konwersji gotówki<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

analiza efektywności<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

analiza poziomu zadłużenia<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

5c klienta<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

metody punktowe<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

analiza dyskryminacyjna<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

finansów przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny projektów inwestycyjnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zarządzania płynnością finansową<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oraz innych – podobnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zapraszam do kontaktu:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Grzegorz Michalski<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

tel. 503452860<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultingu, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

*****&gt;<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Szkolenie:&nbsp; Jak skutecznie przeciwdziałać kryzysowi w firmie<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

PROGRAM:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

PATRZ GDZIE IDZIESZ – BO INACZEJ PÓJDZIESZ TAM GDZIE PATRZYSZ<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

1. Cel prowadzenia biznesu<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

2. Analizy finansowa przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

3. Jak brać pod uwagę koszt/cenę pieniądza?<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

4. Jak zidentyfikować składniki wolnych przepływów pieniężnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

3. Ocena efektywności firmy<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

4. Kosztu kapitału zaangażowanego w biznesie<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

5. Bieżące zarządzanie kapitałem (zarządzanie zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami).<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

6. Jak na mój biznes patrzą moi kontrahenci i kapitałodawcy.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

7. Elementy strategicznego planowania finansowego.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

finansów przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny projektów inwestycyjnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zarządzania płynnością finansową<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oraz innych – podobnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zapraszam do kontaktu:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Grzegorz Michalski<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

tel. 503452860<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultingu, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

===&gt;<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Szkolenie: „Zarządzanie finansami służb publicznych, czyli finanse dla pracowników sektora publicznego i non profit”<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Szkolenie dwudniowe 12h: pierwszy dzień od 10.00 do 16.00 drugi dzień od 9.00 do 15.00<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Szkolenia polecamy dla:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Szkolenie przygotowane jest z myślą o pracowników sektora publicznego i organizacji non profit, pracownikach JST oraz wszystkich, którzy pragną uzupełnić swoją wiedzę z zakresu zarządzania finansami i mogą potrzebować fundamentalnych wiadomości z zakresu zarządzania finansami.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Interaktywny wykład (z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i studium przypadków rozwiązywanych na tablicy/flipcharcie).<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Program szkolenia:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Finansowe spojrzenie na cel funkcjonowania sektora publicznego i non profit<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

jakie cele stawia się podmiotom sektora publicznego i non profit, które z nich są niepełne a które właściwe<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

jak mierzyć realizację tych celów<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

jakie elementy kształtują wartość jednostki publicznej i organizacji non profit<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Analiza finansowa organizacji<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

podstawowe informacje o sprawozdaniach finansowych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

elementy wnioskowania na podstawie wskaźników finansowych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

jakich błędów i uproszczeń unikać<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Zmiana wartości pieniądza w czasie – elementy matematyki finansowej<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

prosta prezentacja fundamentów matematyki finansowej<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

dlaczego wartość pieniądza w czasie zmienia się niezależnie od tego czy jest inflacja czy deflacja<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

jak porównywać kwoty z różnych momentów czasowych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez organizację<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

siedem zasad dobrego szacowania wolnych przepływów pieniężnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

czego nie wolno brać pod uwagę przy szacowaniu przepływów pieniężnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

różnica między NCF (przepływy pieniężne netto), OCF (operacyjne przepływy pieniężne) i FCF (wolne przepływy pieniężne), jak je rozróżnić i jak właściwie wybrać<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Metody oceny projektów inwestycyjnych (NPV, IRR)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

jak interpretować kryteria decyzyjne<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

kiedy nie stosować IRR<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

jak z dwóch identycznie rentownych wzajemnie wykluczających się projektów wybrać lepszy<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Szacowanie stóp kosztu kapitału finansującego inwestycje<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

jak kształtuje się koszt kapitału obcego<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

co wpływa na poziom stopy kosztu kapitału własnego w firmach nastawionych na zysk<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

co wpływa na poziom stopy kosztu kapitału własnego w sektorze publicznym a co w sektorze non profit<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

dlaczego koszt kapitału własnego jest wyższy od kosztu kapitału obcego<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (przegląd elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

jak zarządzać aktywami bieżącymi<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

jakie poziomy należności utrzymywać<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

ile gotówki powinna mieć jednostka służb publicznych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

strategie zarządzania kapitałem pracującym netto<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Ocena przedsiębiorstw sektora służb publicznych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

jak inni na nas patrzą<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Planowanie finansowe<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

elementy metody procentu od skali działalności<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

finansów przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny projektów inwestycyjnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zarządzania płynnością finansową<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oraz innych – podobnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zapraszam do kontaktu:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Grzegorz Michalski<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

tel. 503452860<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultingu, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

=====&gt;&gt;<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

PROGRAM SZKOLENIA „FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW”:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom fundamentalnych koncepcji umożliwiających zrozumienie finansów przedsiębiorstwa. Głównym celem realizowanym w czasie szkolenia jest przekazanie wiadomości w sposób, który zaowocuje zrozumieniem przez uczestników podstawowych zagadnień z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa i mechanizmów ich funkcjonowania. W trakcie zajęć w bardzo przystępny sposób zostaną wyjaśnione i uporządkowane kategorie i narzędzia zarządzania finansami, a także możliwości i ograniczenia w ich stosowaniu. Uwypuklony zostanie wpływ decyzji podejmowanych przez pracowników pionów niefinansowych na wyniki uzyskiwane przez przedsiębiorstwo.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Korzyści dla uczestników:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zrozumienie podstaw finansów firmy<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; poznanie elementów szacowania wolnych przepływów pieniężnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; nabycie umiejętności rozróżniania między perspektywą finansów a rachunkowości<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; odkrycie fundamentalnych mechanizmów finansowych działających w firmie<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Szkolenia polecamy dla:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Szkolenie przygotowane jest z myślą o kadrze kierowniczej niefinansowych pionów przedsiębiorstwa, właścicielach przedsiębiorstw, pracownikach JST oraz wszystkich, którzy pragną uzupełnić swoją wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw i mogą potrzebować fundamentalnych wiadomości z zakresu zarządzania finansami firmy. <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Interaktywny wykład (z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i studium przypadków rozwiązywanych na tablicy/flipcharcie) oraz ćwiczenia indywidualne i grupowe, stanowiące około 40% czasu szkolenia. <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Program szkolenia:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem: maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; jakie cele może mieć firma, które z nich są niepełne a które właściwe<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; jak mierzyć realizację tych celów<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; jakie elementy kształtują wartość firmy<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Analiza finansowa przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; podstawowe informacje o sprawozdaniach finansowych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; elementy wnioskowania na podstawie wskaźników finansowych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; jakich błędów i uproszczeń unikać<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zmiana wartości pieniądza w czasie – elementy matematyki finansowej<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; prosta prezentacja fundamentów matematyki finansowej<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dlaczego wartość pieniądza w czasie zmienia się niezależnie od tego czy jest inflacja<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; jak porównywać kwoty z różnych momentów czasowych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez firmę<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; siedem zasad dobrego szacowania wolnych przepływów pieniężnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; czego nie wolno brać pod uwagę przy szacowaniu przepływów pieniężnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; różnica między NCF (przepływy pieniężne netto), OCF (operacyjne przepływy pieniężne) i FCF (wolne przepływy pieniężne), jak je rozróżnić i jak właściwie wybrać<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Metody oceny projektów inwestycyjnych (NPV, IRR) <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; jak interpretować kryteria decyzyjne<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; kiedy nie stosować IRR<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; jak z dwóch identycznie rentownych wzajemnie wykluczających się projektów wybrać lepszy<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Szacowanie stóp kosztu kapitału finansującego inwestycje<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; jak kształtuje się koszt kapitału obcego<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; co wpływa na poziom stopy kosztu kapitału własnego<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dlaczego koszt kapitału własnego jest wyższy od kosztu kapitału obcego<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (przegląd elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami) <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; jak zarządzać zapasami<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; jakie poziomy należności utrzymywać<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ile gotówki powinna mieć firma<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; strategie zarządzania kapitałem pracującym netto<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ocena przedsiębiorstwa przez kontrahentów i kapitałodawców<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; jak inni na nas patrzą<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Planowanie finansowe<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zarys metody procentu od sprzedaży<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

10.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sporządzanie prognozy i kontrola budżetu <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

finansów przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny projektów inwestycyjnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zarządzania płynnością finansową<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oraz innych – podobnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zapraszam do kontaktu:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Grzegorz Michalski<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

tel. 503452860<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultingu, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

===&gt; <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Finanse w praktyce prawnika.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Szkolenie: Finanse dla Prawnikow<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Szkolenie 2 dniowe – 12 godzin (w pierwszy dzień od 10:00 do 16:30 a w drugi od 9:00 do 14:30)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Szkolenie przygotowane jest z myślą o prawnikach potrzebujących podstawowej wiedzy o finansowych aspektach działalności przedsiębiorstwa, finansowych podstawach decyzji włascicieli przedsiębiorstw, pracowników JST oraz wszystkich, którzy pragną uzupełnić swoją wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw i mogą potrzebować fundamentalnych wiadomości z zakresu zarządzania finansami firmy.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

TRENER:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

dr Grzegorz Michalski<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

PROGRAM:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

1. Finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem: tworzenie wartości przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

2. Podstawy analizy finansowej przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

3. Zmiana wartości pieniądza w czasie – elementy matematyki finansowej<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

4. Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez projekt inwestycyjny<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

3. Metody oceny projektów inwestycyjnych (NPV, IRR)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

4. Szacowanie kosztu kapitału finansującego inwestycje<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

5. Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (przegląd elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami).<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

6. Ocena przedsiębiorstwa przez kontrahentów i kapitałodawców.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

7. Planowanie finansowe.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom fundamentalnych koncepcji umożliwiających zrozumienie finansów przedsiębiorstwa. Głównym celem trenera realizowanym w czasie szkolenia jest przekazanie wiadomości w sposób, który zaowocuje zrozumieniem przez uczestników podstawowych zagadnień z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa i mechanizmów ich funkcjonowania. W trakcie zajęć w bardzo przystępny sposób zostaną wyjaśnione i uporządkowane kategorie i narzędzia zarządzania finansami, a także możliwości i ograniczenia w ich stosowaniu. Uwypuklony zostanie wpływ decyzji podejmowanych przez pracowników pionów niefinansowych na wyniki uzyskiwane przez przedsiębiorstwo.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

finansów przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny projektów inwestycyjnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zarządzania płynnością finansową<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oraz innych – podobnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zapraszam do kontaktu:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Grzegorz Michalski<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

tel. 503452860<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultingu, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

===&gt;&gt;&gt;<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Szkolenie: Zarządzanie Kapitałem Pracującym<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Cel i potrzeba zarządzania kapitałem pracującym <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Cel zarządzania finansami przedsiębiorstwa.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Relacje między finansowymi celami zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania płynnością finansową.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Relacje między rentownością a poziomem płynności finansowej.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Wpływ zarządzania płynnością finansową na wzrost wartości przedsiębiorstwa.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Podstawowe definicje i pojęcia odnoszące się do zarządzania płynnością finansową<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Definicje płynności finansowej. Relacje między nimi.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Definicja poziomu płynności finansowej.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Pomiar poziomu płynności finansowej<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Statyczne miary płynności.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Korekty miar płynności.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Dynamiczne miary poziomu płynności finansowej.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i wykorzystanie informacji o przepływach środków pieniężnych do oceny poziomu płynności finansowej.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Kapitał pracujący netto (NWC)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Zapotrzebowanie na NWC w przedsiębiorstwie.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Poziom NWC.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Cykl konwersji gotówki.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Określanie strategii zarządzania NWC.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Potrzeba utrzymywania zapasów.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Koszty utrzymywania i zamawiania zapasów.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Zarządzanie należnościami<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Ocena należności przedsiębiorstw.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Metody ustalania okresu spływu należności.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Prognozowanie należności.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Polityka opustów cenowych w przedsiębiorstwie.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Faktoring należności.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Sposoby zabezpieczenia należności i ich windykacja.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Strategie przedsiębiorstwa wobec odbiorców w zakresie udzielania kredytu kupieckiego<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Metody analizy ryzyka kredytowego.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Metoda punktowa.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Metoda standardu kredytowego.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Instrumenty polityki kredytowej i ich optymalizacja.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Zarządzanie środkami pieniężnymi<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Motywy utrzymywania środków pieniężnych w przedsiębiorstwie.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Modele zarządzania środkami pieniężnymi (model Baumola, model Beranka, model Millera-Orra, model Stone’a).<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Budżet (preliminarz) środków pieniężnych.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Krótkoterminowe źródła finansowania przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Poziom i struktura zobowiązań krótkoterminowych.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Kredyt kupiecki.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Krótkoterminowe papiery dłużne.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Wartość płynności finansowej<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Wartość płynności finansowej.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Definicja i znaczenie.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Relacja wartości płynności do jej poziomu.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Jakie czynniki wpływają na wartość płynności.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Warunek optymalizacyjny wynikający z zastosowania koncepcji wartości płynności w bieżącym zarządzaniu finansami.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Konsekwencje dla realizacji głównego celu zarządzania przedsiębiorstwem.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

finansów przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny projektów inwestycyjnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zarządzania płynnością finansową<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oraz innych – podobnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zapraszam do kontaktu:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Grzegorz Michalski<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

tel. 503452860<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultingu, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

…===&gt;&gt;<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

TYTUL: Ocena i analiza oplacalnosci i ryzyka inwestycji rzeczowych <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

TEMAT: Opłacalność finansowa projektów inwestycyjnych i ustalanie kosztu kapitału finansującego przedsięwzięcia. <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Budżetowanie kapitałowe jako finansowe narzędzie podejmowania strategicznych decyzji firmy.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Szkolenie ma na celu przekazać uczestnikom podstawową wiedzę na tematy takie jak:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Wartość przyszła, wartość obecna pieniądza <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Cel zarządzania finansami<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Kryteria oceniające projekty inwestycyjne NPV, IRR, PB, MIRR, PI:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

– umiejętność obliczania<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

– umiejętność oceny inwestycji na podstawie tych kryteriów<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

– interpretacja kryteriów decyzyjnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

– znajomość wad i zalet tych kryteriów<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Stopa kosztu kapitału:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

– znajomość formuły obliczania<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

– szacowanie stopy kosztu =apitału z różnych źródeł<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Ocena ryzyka projektów inwestycyjnych: <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Metody pośredniego uwzględniania ryzyka (analiza wrażliwości, analiza scenariuszy, analiza drzew decyzyjnych, <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;analiza symulacyjna)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; – Metody bezpośredniego uwzględniania ryzyka (równoważnik pewności, RADR)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Definicje parametrów finansowych: EBIT, NOPAT, NOPLAT, EAT, FCF, OCF, NCF <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Ryzyko operacyjne, ryzyko finansowe, dzwignia finansowa i operacyjna, ryzyko operacyjne i ryzyko finansowe<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

&nbsp;&nbsp; <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Szacowanie przepływów pieniężnych:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

– zasady<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

– umiejętność szacowania<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Ocena projektów o różnym czasie trwania<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Program szkolenia dwudniowego lub trzydniowego (każdego dnia od 9.oo do 15.oo, razem 12 lub 18 godzin warsztatów/szkolenia)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

1. Finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

cel podejmowania inwestycji rzeczowych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

&nbsp;&nbsp;&nbsp; <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

2. Rodzaje rzeczowych projektów inwestycyjnych: rozwojowe, modernizacyjne, dywestycyjne i odtworzeniowe <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

3. Ocena inwestycji rzeczowych na podstawie okresu zwrotu <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

&nbsp;&nbsp;&nbsp;<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

4. Elementy matematyki finansowej – zmiana wartości pieniądza w czasie:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

wartość przyszła <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

kapitalizacja przepływów pieniężnych <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

wartość obecna <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

dyskontowanie przepływów pieniężnych <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

wartość obecna renty<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

&nbsp;&nbsp; <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

5. Ocena inwestycji rzeczowych na podstawie:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

zdyskontowanego okresu zwrotu <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

zaktualizowanej wartości netto projektu – NPV <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

wewnętrznej stopy zwrotu projektu = IRR <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zmodyfikowanej wewnętrznej stopy zwrotu projektu – MIRR&nbsp; indeksu zyskowności projektu – PI<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

6. Szacowanie przepływów =ieniężnych generowanych przez projekty inwestycje<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

różnice w szacowaniu:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

– NCF – przepływów pieniężnych netto<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

– szacowanie OCF – operacyjnych przepływów =ieniężnych netto<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

– szacowanie FCF – wolnych przepływów pieniężnych =etto<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

&nbsp;&nbsp; <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zasady szacowania przepływów generowanych przez inwestycje =zeczowe<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

– zasada dotycząca zysku w sensie księgowym<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

– zasada dotycząca separowalności konsekwencji decyzji operacyjnych od finansowych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

– zasada dotycząca kosztów utopionych i korzyści utopionych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

– zasada dotycząca kosztów alternatywnych i korzyści alternatywnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

– zasada dotycząca efektów zewnętrznymi<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

– zasada dotycząca traktowania zmian w poziomie kapitału operacyjnego<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

7. Stopa kosztu kapitału<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

koszt kapitału własnego <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

koszt kapitału obcego <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zasady szacowania <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

średni wazony koszt kapitału – WACC&nbsp; ryzyko projektu a koszt kapitału <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

marginalny koszt kapitału – MCC&nbsp; relacja struktury kapitału i kosztu kapitału <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

teorie struktury kapitału = praktyczne wnioski z nich płynące w warunkach polskich<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

8. Optymalny budżet inwestycyjny przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

krzywa możliwości inwestycyjnych – IOS <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

krzywa marginalnego kosztu kapitału – MCC<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

9. Uwzględnianie ryzyka przy ocenie projektów inwestycyjnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

&nbsp;&nbsp;&nbsp; <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

metody pośrednie uwzględniania ryzyka<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

– analiza wrażliwości inwestycji rzeczowej<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

– analiza scenariuszy<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

– =naliza drzew decyzyjnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

– analiza symulacyjna<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

&nbsp;&nbsp;&nbsp; <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

metody bezpośrednie uwzględniania ryzyka<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

– równoważnik pewności<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

– stopa dyskontowa uwzględniająca ryzyko – RADR<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

10. Ocena rzeczowych projektów inwestycyjnych o różnym czasie trwania<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

&nbsp; <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

11. Optymalny czas trwania projektu – metoda tradycyjna i metoda oparta na cyklu życia przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

12. Elementy teorii portfela – rzeczowe projekty inwestycyjne firmy jako portfel projektów<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

13. Wartość opcji rzeczowych – rzeczowy projekt inwestycyjny jako opcja<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

&nbsp;&nbsp;&nbsp; <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Wszystkie elementy szkolenia będą ilustrowane studiami przypadków [case =tudies]. <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

finansów przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny projektów inwestycyjnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zarządzania płynnością finansową<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oraz innych – podobnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zapraszam do kontaktu:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Grzegorz Michalski<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

tel. 503452860<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultingu, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

===&gt;<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Zarządzanie finansami dla niefinanisistów – wersja intensywna<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Sztuka podejmowania decyzji finansowych w warunkach ryzyka i niepewności.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Proponujemy Ci szkolenie, dzięki któremu będziesz umiał rozpoznać podstawowe elementy kształtujące wartość twoich działań biznesowych.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Szkolenie prowadzi: Grzegorz Michalski (tel: 503452860 lub tel.: 717181717)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zapraszam do kontaktu: Grzegorz [kropka] Michalski [@] gmail [kropka] com ALBO tel. 503452860<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

finansów przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny projektów inwestycyjnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zarządzania płynnością finansową<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oraz innych – podobnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zapraszam do kontaktu:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Grzegorz Michalski<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

tel. 503452860 lub tel. +48717181717<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultacji, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Uczestnicy będą pogłębiać umiejętności analizowania zamierzeń pod kątem ich opłacalności, szacowania wolnych przepływów pieniężnych i brania pod uwagę w decyzjach ryzyka i niepewności.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Proponujemy 12 godzin intensywnych, osadzonych w praktyce i mocno warsztatowych zajęć pod okiem naszego Eksperta.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Nasze szkolenie w praktyczny i skuteczny sposób rozwija umiejętności analitycznego myślenia.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

W trakcie tego szkolenia wszystkie przykłady i analizowane przypadki opierają się na danych bliskich rzeczywistości.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Grupa docelowa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Szkolenie zalecamy przede wszystkim osobom, które są zainteresowane zrozumieniem mechanizmów finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie. Zapraszamy pracowników z wszystkich działów przedsiębiorstw, nie tylko działów bezpośrednio zarządzających finansami. Szczególne zaproszenie kierujemy również do właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, którzy zainteresowani są poznaniem podstaw wpływu decyzji biznesowych na rezultaty finansowe firmy.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Szkolenie prowadzi: Grzegorz Michalski (tel: 503452860 lub tel.: 717181717)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zapraszam do kontaktu: Grzegorz [kropka] Michalski [@] gmail [kropka] com ALBO tel. 503452860<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

finansów przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny projektów inwestycyjnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zarządzania płynnością finansową<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oraz innych – podobnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zapraszam do kontaktu:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Grzegorz Michalski<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

tel. 503452860 lub tel. +48717181717<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultacji, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Opis szkolenia<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Finanse dla przedsiębiorców wersja intensywna zawierają w sobie zbiór kilku kluczowych narzędzi, dzięki którym możliwe staje się przeliczenie naszych wyobrażeń dotyczących przyszłych działań biznesowych na pieniądze. Szkolenie bardziej intensywne i zaawansowane niż finanse dla przedsiębiorców I.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Proponujemy Ci szkolenie, dzięki któremu będziesz umiał rozpoznać podstawowe elementy kształtujące wartość twoich działań biznesowych.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Program szkolenia<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Finansowy cel przedsiębiorstwa: powiększanie wartości przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

mierniki realizacji celu jakim jest pomnażanie wartości przedsiębiorstwa,<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

jakie elementy kształtują finansową wartość przedsiębiorstwa.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Ćwiczenia:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Rozpoznawanie finansowej natury decyzji biznesowych. Czynniki wpływające na finansowe rezultaty przedsiębiorstwa.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez firmę<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

siedem zasad dobrego szacowania wolnych przepływów pieniężnych,<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

czego nie wolno brać pod uwagę przy szacowaniu przepływów pieniężnych,<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

różnica między NCF (przepływy pieniężne netto), OCF (operacyjne przepływy pieniężne) i FCF (wolne przepływy pieniężne), jak je rozróżnić i jak właściwie wybrać.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Ćwiczenia:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Przykłady szacowania przepływów pieniężnych uwzględniające zasady prawidłowego szacowania.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Szacowanie stóp kosztu kapitału finansującego przedsiębiorstwo i wyznaczanie docelowej struktury kapitału jak kształtuje się koszt kapitału obcego<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

co wpływa na poziom stopy kosztu kapitału własnego,<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

dlaczego koszt kapitału własnego jest wyższy od kosztu kapitału obcego,<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

czynniki kształtujące optymalny / docelowy poziom zadłużenia,<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

optymalna / docelowa struktura kapitału.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Ćwiczenia:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Przykłady szacowania stóp kosztów kapitału finansującego firmę i wyznaczania docelowej struktury kapitału.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Zastosowanie kryteriów decyzyjnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

NPV, IRR,<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

interpretacja kryteriów decyzyjnych.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Ćwiczenia:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Na podstawie danych liczbowych wyznaczanie i interpretacja kryteriów decyzyjnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Podstawy planowania finansowego<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

elementy oceny przedsiębiorstwa przez kontrahentów i kapitałodawców: jak inni na nas patrzą,<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

elementy planowania finansowego: zarys metody procentu od sprzedaży.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Ćwiczenia:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Podstawowe przykłady prezentujące podstawowe zasady planowania finansowego.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Zarządzanie kapitałem pracującym netto<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

aktywa bieżące (aktywa płynne),<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

przegląd podstawowych elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami, jak zarządzać zapasami, jakie poziomy należności utrzymywać, ile gotówki powinna mieć firma.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Ćwiczenia:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Proste metody kształtowania elementów wchodzących w skład kapitału pracującego netto.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Zakończenie szkolenia<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Informacje dodatkowe<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Agenda:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Dzień 1 – Godziny:&nbsp; 10:00 ÷ 16:00<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Dzień 2 – Godziny:&nbsp; 09:00 ÷ 15:00<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Szkolenie prowadzi: Grzegorz Michalski (tel: 503452860 lub tel.: 717181717)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zapraszam do kontaktu: Grzegorz [kropka] Michalski [@] gmail [kropka] com ALBO tel. 503452860<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

finansów przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny projektów inwestycyjnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zarządzania płynnością finansową<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oraz innych – podobnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zapraszam do kontaktu:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Grzegorz Michalski<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

tel. 503452860 lub tel. +48717181717<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultacji, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

===&gt;<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Zarządzanie płynnością finansową<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Tworzące wartość firmy inwestycje w kapitał pracujący netto<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Zarządzanie płynnością finansową zawiera w sobie zbiór fundamentalnych narzędzi umożliwiających oszacowanie wpływu działań biznesowych w zakresie kształtowania aktywów płynnych na wartość przedsiębiorstwa.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Proponujemy Ci szkolenie, dzięki któremu będziesz umiał zarządzać elementami aktywów płynnych takich jak środki pieniężne, należności i zapasy w sposób kreujący wartość przedsiębiorstwa (bogactwo właściciela).<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Szkolenie prowadzi: Grzegorz Michalski (tel: 503452860 lub tel.: 717181717)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zapraszam do kontaktu: Grzegorz [kropka] Michalski [@] gmail [kropka] com ALBO tel. 503452860<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

finansów przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny projektów inwestycyjnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zarządzania płynnością finansową<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oraz innych – podobnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zapraszam do kontaktu:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Grzegorz Michalski<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

tel. 503452860 lub tel. +48717181717<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultacji, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Szkolenie w praktyczny i skuteczny sposób rozwija umiejętności analitycznego myślenia, łącząc je z holistycznym spojrzeniem na przedsiębiorstwo z perspektywy jego wartości.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

W trakcie tego szkolenia wszystkie przykłady i analizowane przypadki opierają się na danych bliskich rzeczywistości.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Grupa docelowa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Szkolenie zalecamy przede wszystkim osobom, które są zainteresowane zrozumieniem mechanizmów związanych z nowoczesnym zarządzaniem płynnością finansową zachodzących w przedsiębiorstwie. Zapraszamy pracowników z wszystkich działów przedsiębiorstw, nie tylko działów bezpośrednio zarządzających finansami. Szczególne zaproszenie kierujemy również do właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, którzy zainteresowani są poznaniem podstaw wpływu decyzji biznesowych na tworzenie wartości firmy.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Szkolenie prowadzi: Grzegorz Michalski (tel: 503452860 lub tel.: 717181717)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zapraszam do kontaktu: Grzegorz [kropka] Michalski [@] gmail [kropka] com ALBO tel. 503452860<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

finansów przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny projektów inwestycyjnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zarządzania płynnością finansową<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oraz innych – podobnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zapraszam do kontaktu:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Grzegorz Michalski<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

tel. 503452860 lub tel. +48717181717<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultacji, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Opis szkolenia<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Uczestnicy będą wdrażać i pogłębiać umiejętności:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zarządzania środkami pieniężnymi, doboru właściwego modelu zarządzania gotówką w zależności od sytuacji (min. model Baumola-Alaisa-Tobina, model Beranka, model Millera-Orra, model Stone’a, itp.),<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceniania przyszłych potrzeb gotówkowych i dodatkowych niezbędnych środków z wykorzystaniem preliminowania środków pieniężnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

szacowania wolnych przepływów pieniężnych,<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

brania pod uwagę w decyzjach ryzyka i niepewności w decyzjach związanych z doborem strategii zarządzania płynnymi aktywami,<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

doboru strategii inwestowania w aktywa płynne w zależności od specyfiki przedsiębiorstwa,<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

doboru najodpowiedniejszej strategii finansowania aktywów płynnych w zależności od charakterystyk biznesu,<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

odpowiedniej wyceny decyzji w zakresie polityki kredytu kupieckiego i zarządzania należnościami – metoda pośrednia i bezpośrednia (uproszczona i przyrostowa),<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

najlepszego z punktu widzenia interesów przedsiębiorstwa zarządzania zapasami materiałów i surowców do produkcji, zapasów produkcji w toku, zapasów wyrobów gotowych, z uwzględnieniem metody ABC, modeli EOQ i VBEOQ, modeli POQ i VBPOQ.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Program szkolenia<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

1. Cel i potrzeba zarządzania płynnością finansową.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Cel zarządzania finansami przedsiębiorstwa.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Relacje między finansowymi celami zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania płynnością finansową.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Relacje między rentownością a poziomem płynności finansowej.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Wpływ zarządzania płynnością finansową na wzrost wartości przedsiębiorstwa.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Ćwiczenie: Rozpoznawanie elementów związanych z zarządzaniem płynnością i próba określenia ich wpływu na wielkość gotówkowych przychodów ze sprzedaży (CR), na EBIT, NOPAT, na wielkość wolnych przepływów pieniężnych (FCF), na poziom ryzyka biznesowego, na poziom stopy kosztu kapitału finansującego przedsiębiorstwo oraz na wartość przedsiębiorstwa.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

2. Podstawowe definicje i pojęcia odnoszące się do zarządzania płynnością finansową.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Definicje płynności finansowej (płynność krótkoterminowa, płynność długoterminowa, płynność aktywów, płynność rynku, płynność finansowa przedsiębiorstwa. Relacje między znaczeniami płynności.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Definicja poziomu płynności finansowej. Różnica między wartością płynności a poziomem płynności. Wpływ poziomu płynności na wartość płynności.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Ćwiczenie: rozpoznawanie wśród praktycznych sytuacji, o „którą” płynność chodzi.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

3. Pomiar poziomu płynności finansowej.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Statyczne miary płynności, wskaźnik bieżącej płynności, wskaźnik płynności przyspieszony, wskaźnik środków pieniężnych. Korekty miar płynności.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Dynamiczne miary poziomu płynności finansowej, wskaźnik indeks płynności ? (LAMBDA), NLB, i im pokrewne. Wykorzystanie informacji o przepływach środków pieniężnych do oceny poziomu płynności finansowej.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Ćwiczenie: zdobywanie umiejętności dopasowania wskaźnika do potrzeb i możliwości w trakcie pomiaru<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

4. Kapitał pracujący netto i zapotrzebowanie na kapitał pracujący netto. Zapotrzebowanie na kapitał pracujący (obrotowy) netto (Net Working Capital, dalej: NWC) w przedsiębiorstwie.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Poziom NWC.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Cykl konwersji gotówki (cykl konwersji środków pieniężnych).<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Określanie strategii zarządzania NWC.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Ćwiczenie: Rozpoznawanie składników związanych z zarządzaniem NWC i wycena ich wpływu na wielkość gotówkowych wolnych przepływów pieniężnych (FCF), na poziom ryzyka biznesowego, na poziom stopy kosztu kapitału finansującego przedsiębiorstwo oraz na wartość przedsiębiorstwa.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

5. Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Potrzeba utrzymywania zapasów. Zapasy materiałów i surowców, zapasy produkcji w toku, zapasy wyrobów gotowych. Okres konwersji zapasów. Rotacja zapasów.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Metoda ABC w doborze podejścia do zarządzania zapasami. Model ekonomicznej partii dostawy (EOQ), model ukierunkowanej na wartość przedsiębiorstwa ekonomicznej wartości dostawy (VBEOQ), model produkcyjnej partii dostawy (POQ), model ukierunkowanej na wzrost wartości przedsiębiorstwa produkcyjnej partii dostawy (VBEOQ).<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Koszty utrzymywania i zamawiania zapasów i ich wpływ na wolne przepływy pieniężne, na ryzyko przedsiębiorstwa, koszt kapitału i na wartość przedsiębiorstwa. Minimalny zapas – wyznaczanie minimalnego zapasu bezpieczeństwa.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Ćwiczenie: Dobieranie sposobów zarządzania zapasami optymalizującego i wpływ na wielkość gotówkowych wolnych przepływów pieniężnych (FCF), na poziom ryzyka biznesowego, na poziom stopy kosztu kapitału finansującego przedsiębiorstwo oraz na wartość przedsiębiorstwa.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

6. Zarządzanie kredytem kupieckim (zarządzanie należnościami).<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Ocena należności przedsiębiorstwa. Metody optymalizowania okresu spływu należności.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Prognozowanie należności. Polityka opustów cenowych w przedsiębiorstwie. Faktoring należności. Strategie przedsiębiorstwa wobec odbiorców w zakresie udzielania kredytu kupieckiego. Metody analizy ryzyka kredytowego. Metoda punktowa. Metoda standardu kredytowego. Instrumenty polityki kredytowej i ich optymalizacja.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Ćwiczenie: Dobór odpowiedniej wielkości parametrów kredytu kupieckiego i optymalizowanie inwestycji w należności z uwzględnieniem ich wpływu na wielkość gotówkowych wolnych przepływów pieniężnych (FCF), na poziom ryzyka biznesowego, na poziom stopy kosztu kapitału finansującego przedsiębiorstwo oraz na wartość przedsiębiorstwa.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

7. Zarządzanie środkami pieniężnymi i krótkoterminowe źródła finansowania przedsiębiorstwa.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Motywy utrzymywania środków pieniężnych w przedsiębiorstwie.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Modele zarządzania środkami pieniężnymi, min.: model Baumola (Baumola-Alaisa-Tobina – BAT), model Beranka, model Millera-Orra, model Stone’a).<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Budżet środków pieniężnych (preliminarz gotówki).<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Poziom i struktura zobowiązań krótkoterminowych.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Ćwiczenie: Wybór odpowiedniego modelu zarządzania środkami pieniężnymi w zależności od charakteru przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie i optymalizowanie inwestycji w środki pieniężne z uwzględnieniem ich wpływu na wielkość gotówkowych wolnych przepływów pieniężnych (FCF), na poziom ryzyka biznesowego, na poziom stopy kosztu kapitału finansującego przedsiębiorstwo oraz na wartość przedsiębiorstwa.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

8. Wartość płynności finansowej.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Wartość płynności finansowej. Definicja i znaczenie. Relacja wartości płynności do jej poziomu. Jakie czynniki wpływają na wartość płynności. Warunek optymalizacyjny wynikający z zastosowania koncepcji wartości płynności w bieżącym zarządzaniu finansami. Konsekwencje dla realizacji głównego celu zarządzania przedsiębiorstwem. Płynność finansowa jako amerykańska opcja kupna.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

9. Zakończenie szkolenia.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Informacje dodatkowe<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Agenda:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Dzień 1 – Godziny:&nbsp; 10:00 ÷ 16:00<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Dzień 2 – Godziny:&nbsp; 09:00 ÷ 15:00<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Szkolenie prowadzi: Grzegorz Michalski (tel: 503452860 lub tel.: 717181717)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zapraszam do kontaktu: Grzegorz [kropka] Michalski [@] gmail [kropka] com ALBO tel. 503452860<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

finansów przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny projektów inwestycyjnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zarządzania płynnością finansową<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oraz innych – podobnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zapraszam do kontaktu:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Grzegorz Michalski<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

tel. 503452860 lub tel. +48717181717<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultacji, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

===&gt;<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Wycena przedsiębiorstw i zarządzanie wartością<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Proponujemy Ci szkolenie, dzięki któremu będziesz umiał rozpoznać podstawowe elementy kształtujące wartość przedsiębiorstwa.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Szkolenie prowadzi: Grzegorz Michalski (tel: 503452860 lub tel.: 717181717)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zapraszam do kontaktu: Grzegorz [kropka] Michalski [@] gmail [kropka] com ALBO tel. 503452860<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

finansów przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny projektów inwestycyjnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zarządzania płynnością finansową<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oraz innych – podobnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zapraszam do kontaktu:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Grzegorz Michalski<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

tel. 503452860 lub tel. +48717181717<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultacji, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

W trakcie tego szkolenia wszystkie przykłady i analizowane przypadki opierają się na danych bliskich rzeczywistości.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Proponujemy 12 godzin intensywnych, osadzonych w praktyce i mocno warsztatowych zajęć pod okiem naszego Eksperta.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Nasze szkolenie w praktyczny i skuteczny sposób rozwija umiejętności analitycznego myślenia.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Uczestnicy będą wdrażać i pogłębiać umiejętności m.in. oceny wartości przedsiębiorstwa, analizowania zamierzeń pod kątem ich opłacalności, szacowania wolnych przepływów pieniężnych…<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Grupa docelowa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Szkolenie zalecamy przede wszystkim osobom, które są zainteresowane zrozumieniem mechanizmów finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie. Zapraszamy pracowników z wszystkich działów przedsiębiorstw, nie tylko działów bezpośrednio zarządzających finansami. Szczególne zaproszenie kierujemy również do właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, którzy zainteresowani są poznaniem podstaw wpływu decyzji biznesowych na tworzenie wartości firmy.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Szkolenie prowadzi: Grzegorz Michalski (tel: 503452860 lub tel.: 717181717)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zapraszam do kontaktu: Grzegorz [kropka] Michalski [@] gmail [kropka] com ALBO tel. 503452860<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

finansów przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny projektów inwestycyjnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zarządzania płynnością finansową<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oraz innych – podobnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zapraszam do kontaktu:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Grzegorz Michalski<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

tel. 503452860 lub tel. +48717181717<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultacji, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Opis szkolenia<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa zawiera w sobie zbiór fundamentalnych narzędzi umożliwiających oszacowanie wpływu przyszłych działań biznesowych na wartość przedsiębiorstwa.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Program szkolenia<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Finansowy cel przedsiębiorstwa: powiększanie wartości przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Mierniki realizacji celu jakim jest pomnażanie wartości przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Jakie elementy kształtują finansową wartość przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

10 kroków tworzenia wartości przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Ćwiczenia<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Rozpoznawanie tworzącej wartość natury decyzji biznesowych. Czynniki wpływające na wartość przedsiębiorstwa. Ćwiczenie ilustrujące 10 kroków tworzenia wartości.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Elementy kształtujące wartość i ryzyko w przedsiębiorstwie<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Optymalna/docelowa struktura kapitałowa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Docelowa skala działalności. Optymalny budżet inwestycyjny<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Wpływ decyzji w zakresie inwestowania i finansowania płynności na wartość i ryzyko przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Ocena, analiza i zarządzanie ryzykiem w decyzjach długoterminowych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Ocena i zarządzanie ryzykiem w decyzjach i operacjach krótkoterminowych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Ćwiczenia<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Poszukiwanie / wyznaczanie docelowej struktury kapitałowej. Ustalanie docelowej skali działalności / optymalnego budżetu inwestycyjnego.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Metody wyceny przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Metody majątkowe / Wycena majątkowa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Metody dochodowe / Wycena dochodowa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Metody mieszane<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Metody porównawcze / Wycena relatywna<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Ćwiczenia<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Studia przypadków ilustrujące metody majątkowe, metody dochodowe, metody mieszane, metody porównawcze wyceny przedsiębiorstw.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Mierniki kreowania wartości przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Ekonomiczna wartość dodana<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Rynkowa wartość dodana<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Wartość dodana dla udziałowców / dla akcjonariuszy<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

CFROI (stopa zwrotu z inwestycji oparta na przepływach pieniężnych)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Ćwiczenia<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Studia przypadków, ilustrujące na podstawie danych liczbowych wyznaczanie i interpretacja wielkości mierników kreowania wartości przedsiębiorstwa.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Zakończenie szkolenia<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Informacje dodatkowe<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Agenda:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Dzień 1 – Godziny:&nbsp; 10:00 ÷ 16:00<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Dzień 2 – Godziny:&nbsp; 09:00 ÷ 15:00<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Szkolenie prowadzi: Grzegorz Michalski (tel: 503452860 lub tel.: 717181717)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zapraszam do kontaktu: Grzegorz [kropka] Michalski [@] gmail [kropka] com ALBO tel. 503452860<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

finansów przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny projektów inwestycyjnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zarządzania płynnością finansową<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oraz innych – podobnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zapraszam do kontaktu:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Grzegorz Michalski<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

tel. 503452860 lub tel. +48717181717<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultacji, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

===&gt;<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Analiza finansowa i ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Ocena kontrahenta na podstawie naszej wyobraźni finansowej na temat jego kondycji<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Narzędzia analizy ekonomiczno-finansowej to zbiór instrumentów przydatnych do oceny zdrowia finansowego przedsiębiorstwa. Właściwa ocena organizacji, wymaga zrozumienia jaka jest jej zdolność do generowania pieniędzy. Zrozumienie, w jaki sposób ona zarabia.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Zdecydowana większość czasu poświęcona analizie finansowej to praca nad sprawozdaniami finansowymi, próba zrozumienia strategii, analiza branży, poszukiwanie odpowiedzi na pytanie w jaki sposób organizacja tworzy wartość lub ją traci. <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Szkolenie prowadzi: Grzegorz Michalski (tel: 503452860 lub tel.: 717181717)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zapraszam do kontaktu: Grzegorz [kropka] Michalski [@] gmail [kropka] com ALBO tel. 503452860<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

finansów przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny projektów inwestycyjnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zarządzania płynnością finansową<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oraz innych – podobnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zapraszam do kontaktu:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Grzegorz Michalski<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

tel. 503452860 lub tel. +48717181717<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultacji, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

W trakcie szkolenia przykłady i analizowane przypadki opierają się na danych rzeczywistych. <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Proponujemy 12 godzin intensywnych, osadzonych w praktyce i mocno warsztatowych zajęć pod okiem naszego Eksperta. <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Uczestnicy będą nabierać umiejętności: analizowania zdarzeń na podstawie sprawozdań finansowych, oceniania sprawozdań w kontekście obecnej i przyszłej kondycji przedsiębiorstwa, rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Szkolenie w&nbsp; skuteczny sposób rozwija umiejętności analitycznego myślenia, łącząc je ze zintegrowanym i całościowym spojrzeniem na ocenianą organizację z perspektywy jej strategii oraz z uwzględnieniem etapu rozwoju branży i wpływu czynników spoza organizacji.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Grupa docelowa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Do udziału w szkoleniu zachęcamy osoby, które chciałyby w sposób bezpieczny (bez szkodliwych uproszczeń) dokonywać oceny kontrahentów. Zapraszamy osoby, których chcą się rozwijać w kierunku bezpiecznego pozyskiwania klientów, lecz również specjalistów z działów stykających się z aktywizowaniem sprzedaży,&nbsp; udzielaniem kredytu kupieckiego, windykacją czy finansami. Szczególne zaproszenie kierujemy również do właścicieli lub zarządzających małymi i średnimi przedsiębiorstwami, którzy zainteresowani są nawiązywaniem kontaktów z nowymi partnerami biznesowymi, którzy chcieliby wykorzystać analizę finansową do oceny własnej organizacji.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Szkolenie prowadzi: Grzegorz Michalski (tel: 503452860 lub tel.: 717181717)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zapraszam do kontaktu: Grzegorz [kropka] Michalski [@] gmail [kropka] com ALBO tel. 503452860<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

finansów przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny projektów inwestycyjnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zarządzania płynnością finansową<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oraz innych – podobnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zapraszam do kontaktu:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Grzegorz Michalski<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

tel. 503452860 lub tel. +48717181717<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultacji, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Opis szkolenia<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Proponujemy Ci szkolenie, dzięki któremu będziesz potrafił używać narzędzi do analizowania finansowej kondycji przedsiębiorstwa z uwzględnieniem jego przyszłych zdolności do tworzenia wartości oraz bezpiecznego i korzystnego dla jego kontrahentów funkcjonowania.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Program szkolenia<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

1. Finansowy cel działania przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

jakie cele finansowe przedsiębiorstwa stawiają sobie najczęściej i jakie to ma znaczenie dla oceny kontrahenta<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa, jako podstawowy finansowy cel nowoczesnych przedsiębiorstw<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

przepływy pienienie netto, operacyjne przepływy pieniężne i wolne przepływy pieniężne i ich zastosowanie w prognozowaniu kondycji podmiotów<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

wpływ zmian poziomu sprzedaży na wartość przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Ćwiczenia<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Trening rozpoznawania perspektywy właściciela i wierzyciela (szerzej interesariuszy) a wyniki analizy finansowej. Ocena czynników wpływających na obraz firmy.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

2. Jakich informacji można oczekiwać od przedsiębiorstw?<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

sprawozdania finansowe i statystyczne sporządzane przez przedsiębiorstwa, w zależności od formy prawnej działalności<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

informacja o sprawozdaniach, jakich można oczekiwać od przedsiębiorstw w zależności od formy i zakresu prowadzonej działalności – i wstępne omówienie – co z tych informacji można sie dowiedzieć się i kiedy, źródła analizy finansowej przedsiębiorstwa. Co naprawdę mówią a czego nie mówią sprawozdania finansowe?<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

metody i zasady rachunkowości i ich wpływ na ekonomiczną zawartość informacyjną sprawozdań finansowych, metody i zasady stosowane w rachunkowości, elementy sprawozdania finansowego, podmioty zobowiązane do badania i ogłaszania sprawozdań finansowych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Wykład<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Ogóle omówienie treści dostępnej w sprawozdaniach.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

3. Ocena wiarygodności na podstawie ogólnej analizy sprawozdań finansowych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

ogólna analiza bilansu<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

ocena wypłacalności przedsiębiorstwa na podstawie bilansu<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

metoda Wilcoxa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

salda strukturalne bilansu<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

ogólna analiza rachunku zysków i strat<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

prognozowanie kryzysów w ocenianym przedsiębiorstwie i ocena ich istotności<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

sygnały ostrzegawcze<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

analiza rachunku przepływów pieniężnych {cash flow} – metoda pośrednia<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Ćwiczenia<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Studia przypadków oparte na danych zawartych w rzeczywistych sprawozdaniach finansowych prezentujące omawiane metody oceny i ich interpretacja.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

4. Ocena wiarygodności na podstawie analizy wskaźnikowej<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zasady interpretacji wskaźników, analiza struktury bilansu, analiza rentowności, analiza płynności, cykl konwersji gotówki, strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto, analiza efektywności, analiza poziomu zadłużenia, 5c klienta, metody punktowe, analiza dyskryminacyjna<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Ćwiczenia<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Studia przypadków oparte na danych zawartych w rzeczywistych sprawozdaniach finansowych prezentujące omawiane metody oceny i ich interpretacja.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

5. Zakończenie szkolenia.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Informacje dodatkowe<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Agenda:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Dzień 1 – Godziny:&nbsp; 10:00 ÷ 16:00<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Dzień 2 – Godziny:&nbsp; 09:00 ÷ 15:00<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Szkolenie prowadzi: Grzegorz Michalski (tel: 503452860 lub tel.: 717181717)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zapraszam do kontaktu: Grzegorz [kropka] Michalski [@] gmail [kropka] com ALBO tel. 503452860<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

finansów przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny projektów inwestycyjnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zarządzania płynnością finansową<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oraz innych – podobnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zapraszam do kontaktu:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Grzegorz Michalski<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

tel. 503452860 lub tel. +48717181717<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultacji, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

===&gt;<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Ocena i analiza opłacalności i ryzyka inwestycji rzeczowych / projektów inwestycyjnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Jak i na jakich zasadach dobierać inwestycje do realizacji w warunkach ryzyka i niepewności?<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

W trakcie szkolenia ocena opłacalności projektów inwestycyjnych zajmować się będziemy fundamentalnymi narzędziami umożliwiającymi oszacowanie wpływu działań biznesowych w zakresie inwestycji długoterminowych na efektywność i wartość przedsiębiorstwa.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Szkolenie prowadzi: Grzegorz Michalski (tel: 503452860 lub tel.: 717181717)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zapraszam do kontaktu: Grzegorz [kropka] Michalski [@] gmail [kropka] com ALBO tel. 503452860<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

finansów przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny projektów inwestycyjnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zarządzania płynnością finansową<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oraz innych – podobnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zapraszam do kontaktu:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Grzegorz Michalski<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

tel. 503452860 lub tel. +48717181717<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultacji, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Proponujemy 12 godzin intensywnych, osadzonych w praktyce i mocno warsztatowych zajęć pod okiem naszego Eksperta. <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

W trakcie tego szkolenia wszystkie przykłady i analizowane przypadki opierają się na danych bliskich rzeczywistości.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Uczestnicy będą wdrażać i pogłębiać umiejętności: oceny wpływu czasu na wartości pieniądza, oceny ryzyka i niepewności na wartość pieniądza z przyszłości, oceny wpływu kosztu kapitału na kluczowe decyzje.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Szkolenie w skuteczny sposób rozwija umiejętności analitycznego myślenia, łącząc je z holistycznym spojrzeniem na przedsiębiorstwo z perspektywy jego wartości oraz z uwzględnieniem etapu rozwoju branży.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Grupa docelowa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Szkolenie zalecamy przede wszystkim osobom, które są zainteresowane zrozumieniem mechanizmów związanych z nowoczesnym podejmowaniem decyzji w zakresie rozpoczynania lub zaniechania inwestycji lub dywestycji w przedsiębiorstwie, ukierunkowanym na zwiększenie efektywności, wydajności a przez to wartości przedsiębiorstwa. Zapraszamy pracowników z wszystkich działów przedsiębiorstw, nie tylko działów bezpośrednio zarządzających finansami. Szczególne zaproszenie kierujemy również do właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, którzy zainteresowani są poznaniem podstaw wpływu decyzji biznesowych na tworzenie wartości firmy.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Szkolenie prowadzi: Grzegorz Michalski (tel: 503452860 lub tel.: 717181717)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zapraszam do kontaktu: Grzegorz [kropka] Michalski [@] gmail [kropka] com ALBO tel. 503452860<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

finansów przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny projektów inwestycyjnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zarządzania płynnością finansową<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oraz innych – podobnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zapraszam do kontaktu:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Grzegorz Michalski<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

tel. 503452860 lub tel. +48717181717<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultacji, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Opis szkolenia<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Proponujemy Ci szkolenie, dzięki któremu będziesz umiał dokonywać decyzji w kwestii rozpoczynania inwestycyjnych lub dywestycyjnych zmian w przedsiębiorstwie w sposób poprawiający wydajność i efektywność biznesu i przez to kreujący wartość przedsiębiorstwa (bogactwo właściciela).<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Program szkolenia<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

1. Wpływ finansowego celu zarządzania przedsiębiorstwem na decyzje inwestycyjne<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

cel podejmowania inwestycji rzeczowych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

rodzaje rzeczowych projektów inwestycyjnych: rozwojowe, modernizacyjne, dywestycyjne i odtworzeniowe<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Ćwiczenie: Rozpoznawanie elementów związanych z nowymi działaniami inwestycyjnymi i próba określenia ich wpływu na wielkość gotówkowych przychodów ze sprzedaży (CR), na EBIT, NOPAT, na wielkość wolnych przepływów pieniężnych (FCF), na poziom ryzyka biznesowego, na poziom stopy kosztu kapitału finansującego przedsiębiorstwo oraz na wartość przedsiębiorstwa.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

2. Elementy matematyki finansowej – zmiana wartości pieniądza w czasie<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

wartość przyszła<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

kapitalizacja przepływów pieniężnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

wartość obecna<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

dyskontowanie przepływów pieniężnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

wartość obecna renty<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Ćwiczenie: ilustracje wpływu czynnika czasu na wartość pieniądza.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

3. Ocena inwestycji rzeczowych na podstawie:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

okresu zwrotu<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zdyskontowanego okresu zwrotu<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zaktualizowanej wartości netto projektu – NPV<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

wewnętrznej stopy zwrotu projektu – IRR<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Ćwiczenie: mikro-przykłady ilustrujące kryteria w najprostszym ujęciu.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

4. Szacowanie przepływów pieniężnych generowanych przez projekty inwestycje<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Różnice w szacowaniu: NCF – przepływów pieniężnych netto, szacowaniu OCF – operacyjnych przepływów pieniężnych netto, szacowaniu FCF – wolnych przepływów pieniężnych,<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Zasady szacowania wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez inwestycje rzeczowe: zasada dotycząca zysku w sensie księgowym, zasada dotycząca separowalności konsekwencji decyzji operacyjnych od finansowych, zasada dotycząca kosztów utopionych i korzyści utopionych, zasada dotycząca kosztów alternatywnych i korzyści alternatywnych, zasada dotycząca efektów zewnętrznymi, zasada dotycząca traktowania zmian w poziomie kapitału operacyjnego<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Szacowanie wolnych przepływów w trzech naturalnych fazach projektu: uruchamiania, eksploatacji i likwidacji<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych w zależności od konieczności wyboru: Wytworzyć czy kupić? Zatrudnić czy zwolnić i zastąpić część pracowników nowocześniejszym parkiem maszynowym? Wybór spośród kilku urządzeń o podobnym zastosowaniu ale różnych charakterystykach, itp.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Ćwiczenie: Analiza przykładów ilustrujących proces szacowania wolnych przepływów pieniężnych z uwzględnieniem zasad szacowania FCF.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

5. Szacowanie kosztu kapitału<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

koszt kapitału własnego<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

koszt kapitału obcego<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zasady szacowania<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

średni wazony koszt kapitału – WACC<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

ryzyko projektu a koszt kapitału<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

marginalny koszt kapitału – MCC<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

relacja struktury kapitału i kosztu kapitału<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

teorie struktury kapitału i praktyczne wnioski z nich płynące<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Ćwiczenie: Analiza przykładów ilustrujących proces szacowania stóp kosztu kapitału.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

6. Optymalny budżet inwestycyjny przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

krzywa możliwości inwestycyjnych – IOS<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

krzywa marginalnego kosztu kapitału – MCC<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Ćwiczenie: Analiza przykładów ilustrujących zastosowania optymalnego budżetu inwestycyjnego.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

7. Uwzględnianie ryzyka i niepewności przy ocenie projektów inwestycyjnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

metody pośrednie uwzględniania ryzyka: analiza punktu progowego, analiza wrażliwości inwestycji rzeczowej, analiza scenariuszy, analiza drzew decyzyjnych, metody bezpośrednie uwzględniania ryzyka (współczynnik zmienności, równoważnik pewności, stopa dyskontowa uwzględniająca ryzyko itp.)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Ćwiczenie: Analiza przykładów ilustrujących proces szacowania wpływu ryzyka na efektywność projektu inwestycyjnego.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

8. Zakończenie szkolenia<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Informacje dodatkowe<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Agenda:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Dzień 1 – Godziny:&nbsp; 10:00 ÷ 16:00<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Dzień 2 – Godziny:&nbsp; 09:00 ÷ 15:00<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Szkolenie prowadzi: Grzegorz Michalski (tel: 503452860 lub tel.: 717181717)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zapraszam do kontaktu: Grzegorz [kropka] Michalski [@] gmail [kropka] com ALBO tel. 503452860<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

finansów przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny projektów inwestycyjnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zarządzania płynnością finansową<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oraz innych – podobnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zapraszam do kontaktu:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Grzegorz Michalski<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

tel. 503452860 lub tel. +48717181717<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultacji, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

===&gt;<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Controlling finansowy i planowanie finansowe w firmie<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom podstawowych pojęć i zasad związanych z controllingiem finansowym, zarządzaniem finansami oraz planowaniem finansowym w firmie. Ma to na celu ułatwienie interpretacji obecnych oraz prognozowanie przyszłych wyników finansowych.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

PROGRAM szkolenia jednodniowego [od godz. 10.00 do 16.00]<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

1. ROLA CONTROLLINGU FINANSOWEGO W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Strategiczny finansowy cel zarządzania firmą (maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa, maksymalizacja bogactwa właścicieli)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Cele krótko i długoterminowe (jak cele bieżące mają współgrać z celami strategicznymi, różnice między decyzjami krótkoterminowymi i długoterminowymi)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Podstawy controllingu finansowego, zarządzania finansami i planowania finansowego (planowanie, realizacja, kontrola)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

2. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Bilans, rachunek zysków i strat, analiza kosztów i przychodów<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Elementy analizy wskaźnikowej<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

3. BUDŻETOWANIE KAPITAŁOWE<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Szacowanie przepływów pieniężnych generowanych przez projekty inwestycyjne (FCF, NCF, OCF)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Koszt kapitału finansującego projekty inwestycyjne (WACC)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Analiza projektów inwestycyjnych (IRR, NPV)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Optymalny budżet inwestycyjny (IOS, MCC)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

4. BUDŻETOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH – ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI, ZOBOWIĄZANIAMI, ZAPASAMI<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Cykl konwersji gotówki<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Strategie zarządzania kapitałem pracującym netto (strategie finansowania aktywów bieżących, strategie inwestowania w aktywa bieżące, strategie zarządzania kapitałem pracującym netto)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Zarządzanie zapasami (metoda ABC, model POQ, VBPOQ, EOQ, VBPOQ)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Zarządzanie należnościami (analiza przyrostowa zmian w polityce ściągania należności)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Zarządzanie zobowiązaniami bieżącymi<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Zarządzanie środkami pieniężnymi (model Beranka, Baumola, Millera-Orra, Stone’a)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Budżet gotówki (budżet środków pieniężnych)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Wszystkie elementy będą ilustrowane studiami przypadków [case studies].<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

finansów przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny projektów inwestycyjnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zarządzania płynnością finansową<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oraz innych – podobnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zapraszam do kontaktu:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Grzegorz Michalski<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

tel. 503452860<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultingu, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

XXX <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Zarządzanie finansami dla niefinansistów<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Podejmowanie decyzji rodzących skutki finansowe, w warunkach ryzyka i niepewności<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Finanse dla przedsiębiorców zawierają w sobie zbiór kluczowych narzędzi, dzięki którym możliwe staje się przeliczenie naszych wyobrażeń dotyczących przyszłych działań biznesowych na pieniądze. Pieniądze, których nie można dotknąć dzisiaj, ale które są wyrażone w pieniądzu z dzisiaj i dlatego dzisiaj można przyszłe dokonania biznesowe porównać między sobą i dzisiaj podjąć decyzję o przyszłych krokach w biznesie.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Proponujemy Ci szkolenie, dzięki któremu będziesz potrafił zidentyfikować główne elementy wpływające na pieniężną wartość twoich działań i planów.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

finansów przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny projektów inwestycyjnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zarządzania płynnością finansową<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oraz innych – podobnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zapraszam do kontaktu:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Grzegorz Michalski<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

tel. 503452860<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultingu, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Nasze szkolenie w praktyczny i skuteczny sposób rozwija umiejętności analitycznego myślenia.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Proponujemy 12 godzin intensywnych, osadzonych w praktyce i mocno warsztatowych zajęć pod okiem naszego Eksperta.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

W trakcie szkolenia wszystkie przykłady i analizowane przypadki opierają się na danych bliskich rzeczywistości.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Uczestnicy będą nabierać umiejętności analizowania zdarzeń pod kątem ich opłacalności, podstawowego szacowania przepływów pieniężnych i elementarnego uwzględniania w decyzjach ryzyka i niepewności.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Grupa docelowa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Szkolenie zalecamy przede wszystkim osobom, które są zainteresowane zrozumieniem podstawowych mechanizmów finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie. Zapraszamy pracowników z wszystkich działów przedsiębiorstw, nie tylko działów bezpośrednio zarządzających finansami. Szczególne zaproszenie kierujemy również do właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, którzy zainteresowani są poznaniem podstaw wpływu decyzji biznesowych na rezultaty finansowe firmy.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Szkolenie prowadzi: Grzegorz Michalski (tel: 503452860 lub tel.: 717181717)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zapraszam do kontaktu: Grzegorz [kropka] Michalski [@] gmail [kropka] com ALBO tel. 503452860<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

finansów przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny projektów inwestycyjnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zarządzania płynnością finansową<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oraz innych – podobnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zapraszam do kontaktu:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Grzegorz Michalski<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

tel. 503452860 lub tel. +48717181717<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultacji, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Terminy i miejsca<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Opis szkolenia<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Korzyści dla Uczestników szkolenia:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

W trakcie szkolenia wszystkie przykłady i analizowane przypadki opierają się na danych bliskich rzeczywistości. Uczestnicy będą nabierać umiejętności:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

analizowania zdarzeń pod kątem ich opłacalności,<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

podstawowego szacowania przepływów pieniężnych,<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

elementarnego uwzględniania w decyzjach ryzyka i niepewności.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Nasze szkolenie w praktyczny i skuteczny sposób rozwija umiejętności analitycznego myślenia, łącząc je z holistycznym spojrzeniem na przedsiębiorstwo z perspektywy jej strategii oraz z uwzględnieniem etapu rozwoju branży i wpływu czynników spoza przedsiębiorstwa.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Program szkolenia<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Różnica między rachunkowością a finansami<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

jakie finansowe cele może mieć przedsiębiorstwo<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

jak mierzyć realizację tych celów<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

jak powstaje bilans, rachunek wyników, sprawozdanie z przepływów<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

jakie elementy kształtują finansową wartość przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Ćwiczenia:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Rozpoznawanie finansowej natury decyzji biznesowych. Czynniki wpływające na finansowe rezultaty przedsiębiorstwa.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Wpływ zmiany wartości pieniądza w czasie na postrzeganie i ocenę przyszłości<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

elementy matematyki finansowej (prosta prezentacja fundamentów matematyki finansowej)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

dlaczego wartość pieniądza w czasie zmienia się niezależnie od tego czy jest deflacja czy inflacja<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

jak porównywać kwoty z różnych momentów czasowych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Ćwiczenia:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Przeliczanie kwot z przyszłości na mierzalne w pieniądzu na dzień dzisiejszy.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Ocena przyszłych działań przedsiębiorstwa oparta o kryteria decyzyjne<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

jak stosować okres zwrotu, poprawiony (zdyskontowany) okres zwrotu, NPV, IRR<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

jak interpretować kryteria decyzyjne<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

kiedy nie stosować IRR<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Ćwiczenia:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Wyznaczanie i interpretacja kryteriów decyzyjnych na podstawie danych liczbowych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Podstawowe informacje o wolnych przepływach pieniężnych wypracowywanych przez przedsiębiorstwo<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zasady prawidłowego szacowania wolnych przepływów pieniężnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

jakich parametrów nie bierzemy pod uwagę przy szacowaniu przepływów pieniężnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

różnica między NCF (przepływy pieniężne netto), OCF (operacyjne przepływy pieniężne) i FCF (wolne przepływy pieniężne), jak je rozróżnić i do jakich celów właściwe wybrać<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Ćwiczenia:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Podstawowe przykłady pokazujące sposób szacowania przepływów pieniężnych.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Aktywa bieżące (aktywa płynne)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

przegląd podstawowych elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

jak zarządzać zapasami<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

jakie poziomy należności utrzymywać<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

ile gotówki powinna mieć firma<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Ćwiczenia:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Dyskusja nad elementami wchodzącymi w skład aktywów bieżących.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Zakończenie szkolenia<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Informacje dodatkowe<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Agenda:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Dzień 1 – Godziny:&nbsp; 10:00 ÷ 16:00<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Dzień 2 – Godziny:&nbsp; 09:00 ÷ 15:00<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Czas trwania szkolenia: 12 godzin (2 dni)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Szkolenie prowadzi: Grzegorz Michalski (tel: 503452860 lub tel.: 717181717)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zapraszam do kontaktu: Grzegorz [kropka] Michalski [@] gmail [kropka] com ALBO tel. 503452860<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

finansów przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny projektów inwestycyjnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zarządzania płynnością finansową<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oraz innych – podobnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zapraszam do kontaktu:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Grzegorz Michalski<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

tel. 503452860 lub tel. +48717181717<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultacji, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

===&gt;<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

**********&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Finansowe aspekty wojny cenowej<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Finanse dla niefinansistów<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

PROGRAM:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

1. Finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem: maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

2. Analizy finansowa przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

3. Zmiana wartości pieniądza w czasie – elementy matematyki finansowej<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

4. Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez projekt inwestycyjny<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

3. Metody oceny projektów inwestycyjnych (NPV, IRR)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

4. Szacowanie kosztu kapitału finansującego inwestycje<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

5. Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (przegląd elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami).<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

6. Ocena przedsiębiorstwa przez kontrahentów i kapitałodawców.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

7. Planowanie finansowe.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem: maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

jakie cele może mieć firma, które z nich są niepełne a które właściwe<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

jak mierzyć realizację tych celów<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

jakie elementy kształtują wartość firmy<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Analiza finansowa przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

podstawowe informacje o sprawozdaniach finansowych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

elementy wnioskowania na podstawie wskaźników finansowych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

jakich błędów i uproszczeń unikać<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Zmiana wartości pieniądza w czasie – elementy matematyki finansowej<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

prosta prezentacja fundamentów matematyki finansowej<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

dlaczego wartość pieniądza w czasie zmienia się niezależnie od tego czy jest inflacja<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

jak porównywać kwoty z różnych momentów czasowych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez firmę<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

siedem zasad dobrego szacowania wolnych przepływów pieniężnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

czego nie wolno brać pod uwagę przy szacowaniu przepływów pieniężnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

różnica między NCF (przepływy pieniężne netto), OCF (operacyjne przepływy pieniężne) i FCF (wolne przepływy pieniężne), jak je rozróżnić i jak właściwie wybrać<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Metody oceny projektów inwestycyjnych (NPV, IRR)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

jak interpretować kryteria decyzyjne<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

kiedy nie stosować IRR<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

jak z dwóch identycznie rentownych wzajemnie wykluczających się projektów wybrać lepszy<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Szacowanie stóp kosztu kapitału finansującego inwestycje<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

jak kształtuje się koszt kapitału obcego<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

co wpływa na poziom stopy kosztu kapitału własnego<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

dlaczego koszt kapitału własnego jest wyższy od kosztu kapitału obcego<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (przegląd elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

jak zarządzać zapasami<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

jakie poziomy należności utrzymywać<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

ile gotówki powinna mieć firma<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

strategie zarządzania kapitałem pracującym netto<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Ocena przedsiębiorstwa przez kontrahentów i kapitałodawców<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

jak inni na nas patrzą<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Planowanie finansowe<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zarys metody procentu od sprzedaży<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom fundamentalnych koncepcji umożliwiających zrozumienie finansów przedsiębiorstwa. Głównym celem trenera realizowanym w czasie szkolenia jest przekazanie wiadomości w sposób, który zaowocuje zrozumieniem przez uczestników podstawowych zagadnień z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa i mechanizmów ich funkcjonowania. W trakcie zajęć w bardzo przystępny sposób zostaną wyjaśnione i uporządkowane kategorie i narzędzia zarządzania finansami, a także możliwości i ograniczenia w ich stosowaniu. Uwypuklony zostanie wpływ decyzji podejmowanych przez pracowników pionów niefinansowych na wyniki uzyskiwane przez przedsiębiorstwo.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

finansów przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny projektów inwestycyjnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zarządzania płynnością finansową<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oraz innych – podobnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zapraszam do kontaktu:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Grzegorz Michalski<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

tel. 503452860<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultingu, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

++++<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Finance mix czyli co zrobic gdy techniki sprzedazy nie wystarcza <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Finanse dla niefinansistów<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

PROGRAM:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

1. Finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem: maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

2. Analizy finansowa przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

3. Zmiana wartości pieniądza w czasie – elementy matematyki finansowej<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

4. Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez projekt inwestycyjny<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

3. Metody oceny projektów inwestycyjnych (NPV, IRR)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

4. Szacowanie kosztu kapitału finansującego inwestycje<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

5. Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (przegląd elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami).<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

6. Ocena przedsiębiorstwa przez kontrahentów i kapitałodawców.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

7. Planowanie finansowe.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem: maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

jakie cele może mieć firma, które z nich są niepełne a które właściwe<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

jak mierzyć realizację tych celów<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

jakie elementy kształtują wartość firmy<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Analiza finansowa przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

podstawowe informacje o sprawozdaniach finansowych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

elementy wnioskowania na podstawie wskaźników finansowych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

jakich błędów i uproszczeń unikać<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Zmiana wartości pieniądza w czasie – elementy matematyki finansowej<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

prosta prezentacja fundamentów matematyki finansowej<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

dlaczego wartość pieniądza w czasie zmienia się niezależnie od tego czy jest inflacja<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

jak porównywać kwoty z różnych momentów czasowych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez firmę<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

siedem zasad dobrego szacowania wolnych przepływów pieniężnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

czego nie wolno brać pod uwagę przy szacowaniu przepływów pieniężnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

różnica między NCF (przepływy pieniężne netto), OCF (operacyjne przepływy pieniężne) i FCF (wolne przepływy pieniężne), jak je rozróżnić i jak właściwie wybrać<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Metody oceny projektów inwestycyjnych (NPV, IRR)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

jak interpretować kryteria decyzyjne<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

kiedy nie stosować IRR<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

jak z dwóch identycznie rentownych wzajemnie wykluczających się projektów wybrać lepszy<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Szacowanie stóp kosztu kapitału finansującego inwestycje<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

jak kształtuje się koszt kapitału obcego<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

co wpływa na poziom stopy kosztu kapitału własnego<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

dlaczego koszt kapitału własnego jest wyższy od kosztu kapitału obcego<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (przegląd elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

jak zarządzać zapasami<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

jakie poziomy należności utrzymywać<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

ile gotówki powinna mieć firma<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

strategie zarządzania kapitałem pracującym netto<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Ocena przedsiębiorstwa przez kontrahentów i kapitałodawców<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

jak inni na nas patrzą<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Planowanie finansowe<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zarys metody procentu od sprzedaży<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom fundamentalnych koncepcji umożliwiających zrozumienie finansów przedsiębiorstwa. Głównym celem trenera realizowanym w czasie szkolenia jest przekazanie wiadomości w sposób, który zaowocuje zrozumieniem przez uczestników podstawowych zagadnień z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa i mechanizmów ich funkcjonowania. W trakcie zajęć w bardzo przystępny sposób zostaną wyjaśnione i uporządkowane kategorie i narzędzia zarządzania finansami, a także możliwości i ograniczenia w ich stosowaniu. Uwypuklony zostanie wpływ decyzji podejmowanych przez pracowników pionów niefinansowych na wyniki uzyskiwane przez przedsiębiorstwo.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

finansów przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny projektów inwestycyjnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zarządzania płynnością finansową<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oraz innych – podobnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zapraszam do kontaktu:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Grzegorz Michalski<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

tel. 503452860<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultingu, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

*********&gt;&gt;&gt;<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Analiza i diagnostyka finansowej kondycji przedsiebiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

PROGRAM:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

1. Elementy sprawozdania finansowego (Bilans, Rachunek zysków i strat, Sprawozdanie z przepływów pieniężnych)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

2. Analiza ogólna (Analiza struktury; Analiza dynamiki)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

3. Znaczenie i interpretacja wskaźników finansowych (rentowność, płynność finansowa, zadłużenia, sprawności działania)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

4. Salda strukturalne bilansu i podstawowe typu kryzysów przedsiębiorstwa.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

5. Elementy planowania finansowania (prognozowane sprawozdania finansowe)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Finansowy cel działania przedsiębiorstwa i formy działalności gospodarczej<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

jakie cele przedsiębiorstwa stawiają sobie najczęściej<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa, jako podstawowy cel nowoczesnych przedsiębiorstw<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

podstawy pomiaru wartości przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

przepływy pienienie netto, operacyjne przepływy pieniężne i wolne przepływy pieniężne<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

wpływ zmian poziomu sprzedaży na wartość przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Jakich informacji można oczekiwać od przedsiębiorstw?<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

sprawozdania finansowe i statystyczne sporządzane przez przedsiębiorstwa, w zależności od formy prawnej działalności<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

informacja o sprawozdaniach, jakich można oczekiwać od przedsiębiorstw w zależności od formy i zakresu prowadzonej działalności – i wstępne omówienie – co z tych informacji można sie dowiedzieć się i kiedy<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Co naprawdę mówią a czego nie mówią sprawozdania finansowe?<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

metody i zasady rachunkowości i ich wpływ na ekonomiczną zawartość informacyjną sprawozdań finansowych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

metody i zasady stosowane w rachunkowości<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

elementy sprawozdania finansowego<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

podmioty zobowiązane do badania i ogłaszania sprawozdań finansowych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Ocena wiarygodności na podstawie ogólnej analizy sprawozdań finansowych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

ogólna analiza bilansu<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

ocena wypłacalności przedsiębiorstwa na podstawie bilansu<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

metoda Wilcoxa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

salda strukturalne bilansu<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

ogólna analiza rachunku zysków i strat<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

prognozowanie kryzysów w ocenianym przedsiębiorstwie i ocena ich istotności<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

sygnały ostrzegawcze<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

analiza rachunku przepływów pieniężnych {cash flow} – metoda pośrednia<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Ocena wiarygodności na podstawie analizy wskaźnikowej<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zasady interpretacji wskaźników<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

analiza struktury bilansu<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

analiza rentowności<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

analiza płynności<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

cykl konwersji gotówki<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

analiza efektywności<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

analiza poziomu zadłużenia<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

5c klienta<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

metody punktowe<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

analiza dyskryminacyjna<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

finansów przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny projektów inwestycyjnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zarządzania płynnością finansową<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oraz innych – podobnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zapraszam do kontaktu:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Grzegorz Michalski<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

tel. 503452860<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultingu, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

*****&gt;<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Szkolenie:&nbsp; Jak skutecznie przeciwdziałać kryzysowi w firmie<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

PROGRAM:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

PATRZ GDZIE IDZIESZ – BO INACZEJ PÓJDZIESZ TAM GDZIE PATRZYSZ<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

1. Cel prowadzenia biznesu<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

2. Analizy finansowa przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

3. Jak brać pod uwagę koszt/cenę pieniądza?<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

4. Jak zidentyfikować składniki wolnych przepływów pieniężnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

3. Ocena efektywności firmy<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

4. Kosztu kapitału zaangażowanego w biznesie<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

5. Bieżące zarządzanie kapitałem (zarządzanie zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami).<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

6. Jak na mój biznes patrzą moi kontrahenci i kapitałodawcy.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

7. Elementy strategicznego planowania finansowego.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

finansów przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny projektów inwestycyjnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zarządzania płynnością finansową<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oraz innych – podobnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zapraszam do kontaktu:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Grzegorz Michalski<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

tel. 503452860<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultingu, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

===&gt;<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Szkolenie: „Zarządzanie finansami służb publicznych, czyli finanse dla pracowników sektora publicznego i non profit”<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Szkolenie dwudniowe 12h: pierwszy dzień od 10.00 do 16.00 drugi dzień od 9.00 do 15.00<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Szkolenia polecamy dla:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Szkolenie przygotowane jest z myślą o pracowników sektora publicznego i organizacji non profit, pracownikach JST oraz wszystkich, którzy pragną uzupełnić swoją wiedzę z zakresu zarządzania finansami i mogą potrzebować fundamentalnych wiadomości z zakresu zarządzania finansami.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Interaktywny wykład (z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i studium przypadków rozwiązywanych na tablicy/flipcharcie).<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Program szkolenia:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Finansowe spojrzenie na cel funkcjonowania sektora publicznego i non profit<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

jakie cele stawia się podmiotom sektora publicznego i non profit, które z nich są niepełne a które właściwe<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

jak mierzyć realizację tych celów<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

jakie elementy kształtują wartość jednostki publicznej i organizacji non profit<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Analiza finansowa organizacji<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

podstawowe informacje o sprawozdaniach finansowych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

elementy wnioskowania na podstawie wskaźników finansowych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

jakich błędów i uproszczeń unikać<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Zmiana wartości pieniądza w czasie – elementy matematyki finansowej<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

prosta prezentacja fundamentów matematyki finansowej<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

dlaczego wartość pieniądza w czasie zmienia się niezależnie od tego czy jest inflacja czy deflacja<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

jak porównywać kwoty z różnych momentów czasowych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez organizację<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

siedem zasad dobrego szacowania wolnych przepływów pieniężnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

czego nie wolno brać pod uwagę przy szacowaniu przepływów pieniężnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

różnica między NCF (przepływy pieniężne netto), OCF (operacyjne przepływy pieniężne) i FCF (wolne przepływy pieniężne), jak je rozróżnić i jak właściwie wybrać<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Metody oceny projektów inwestycyjnych (NPV, IRR)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

jak interpretować kryteria decyzyjne<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

kiedy nie stosować IRR<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

jak z dwóch identycznie rentownych wzajemnie wykluczających się projektów wybrać lepszy<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Szacowanie stóp kosztu kapitału finansującego inwestycje<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

jak kształtuje się koszt kapitału obcego<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

co wpływa na poziom stopy kosztu kapitału własnego w firmach nastawionych na zysk<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

co wpływa na poziom stopy kosztu kapitału własnego w sektorze publicznym a co w sektorze non profit<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

dlaczego koszt kapitału własnego jest wyższy od kosztu kapitału obcego<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (przegląd elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

jak zarządzać aktywami bieżącymi<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

jakie poziomy należności utrzymywać<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

ile gotówki powinna mieć jednostka służb publicznych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

strategie zarządzania kapitałem pracującym netto<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Ocena przedsiębiorstw sektora służb publicznych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

jak inni na nas patrzą<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Planowanie finansowe<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

elementy metody procentu od skali działalności<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

finansów przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny projektów inwestycyjnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zarządzania płynnością finansową<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oraz innych – podobnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zapraszam do kontaktu:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Grzegorz Michalski<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

tel. 503452860<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultingu, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

=====&gt;&gt;<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

PROGRAM SZKOLENIA „FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW”:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom fundamentalnych koncepcji umożliwiających zrozumienie finansów przedsiębiorstwa. Głównym celem realizowanym w czasie szkolenia jest przekazanie wiadomości w sposób, który zaowocuje zrozumieniem przez uczestników podstawowych zagadnień z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa i mechanizmów ich funkcjonowania. W trakcie zajęć w bardzo przystępny sposób zostaną wyjaśnione i uporządkowane kategorie i narzędzia zarządzania finansami, a także możliwości i ograniczenia w ich stosowaniu. Uwypuklony zostanie wpływ decyzji podejmowanych przez pracowników pionów niefinansowych na wyniki uzyskiwane przez przedsiębiorstwo.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Korzyści dla uczestników:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zrozumienie podstaw finansów firmy<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; poznanie elementów szacowania wolnych przepływów pieniężnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; nabycie umiejętności rozróżniania między perspektywą finansów a rachunkowości<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; odkrycie fundamentalnych mechanizmów finansowych działających w firmie<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Szkolenia polecamy dla:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Szkolenie przygotowane jest z myślą o kadrze kierowniczej niefinansowych pionów przedsiębiorstwa, właścicielach przedsiębiorstw, pracownikach JST oraz wszystkich, którzy pragną uzupełnić swoją wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw i mogą potrzebować fundamentalnych wiadomości z zakresu zarządzania finansami firmy. <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Interaktywny wykład (z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i studium przypadków rozwiązywanych na tablicy/flipcharcie) oraz ćwiczenia indywidualne i grupowe, stanowiące około 40% czasu szkolenia. <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Program szkolenia:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem: maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; jakie cele może mieć firma, które z nich są niepełne a które właściwe<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; jak mierzyć realizację tych celów<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; jakie elementy kształtują wartość firmy<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Analiza finansowa przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; podstawowe informacje o sprawozdaniach finansowych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; elementy wnioskowania na podstawie wskaźników finansowych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; jakich błędów i uproszczeń unikać<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zmiana wartości pieniądza w czasie – elementy matematyki finansowej<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; prosta prezentacja fundamentów matematyki finansowej<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dlaczego wartość pieniądza w czasie zmienia się niezależnie od tego czy jest inflacja<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; jak porównywać kwoty z różnych momentów czasowych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez firmę<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; siedem zasad dobrego szacowania wolnych przepływów pieniężnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; czego nie wolno brać pod uwagę przy szacowaniu przepływów pieniężnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; różnica między NCF (przepływy pieniężne netto), OCF (operacyjne przepływy pieniężne) i FCF (wolne przepływy pieniężne), jak je rozróżnić i jak właściwie wybrać<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Metody oceny projektów inwestycyjnych (NPV, IRR) <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; jak interpretować kryteria decyzyjne<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; kiedy nie stosować IRR<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; jak z dwóch identycznie rentownych wzajemnie wykluczających się projektów wybrać lepszy<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Szacowanie stóp kosztu kapitału finansującego inwestycje<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; jak kształtuje się koszt kapitału obcego<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; co wpływa na poziom stopy kosztu kapitału własnego<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dlaczego koszt kapitału własnego jest wyższy od kosztu kapitału obcego<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (przegląd elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami) <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; jak zarządzać zapasami<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; jakie poziomy należności utrzymywać<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ile gotówki powinna mieć firma<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; strategie zarządzania kapitałem pracującym netto<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ocena przedsiębiorstwa przez kontrahentów i kapitałodawców<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; jak inni na nas patrzą<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Planowanie finansowe<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zarys metody procentu od sprzedaży<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

10.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sporządzanie prognozy i kontrola budżetu <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

finansów przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny projektów inwestycyjnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zarządzania płynnością finansową<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oraz innych – podobnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zapraszam do kontaktu:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Grzegorz Michalski<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

tel. 503452860<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultingu, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

===&gt; <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Finanse w praktyce prawnika.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Szkolenie: Finanse dla Prawnikow<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Szkolenie 2 dniowe – 12 godzin (w pierwszy dzień od 10:00 do 16:30 a w drugi od 9:00 do 14:30)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Szkolenie przygotowane jest z myślą o prawnikach potrzebujących podstawowej wiedzy o finansowych aspektach działalności przedsiębiorstwa, finansowych podstawach decyzji włascicieli przedsiębiorstw, pracowników JST oraz wszystkich, którzy pragną uzupełnić swoją wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw i mogą potrzebować fundamentalnych wiadomości z zakresu zarządzania finansami firmy.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

TRENER:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

dr Grzegorz Michalski<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

PROGRAM:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

1. Finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem: tworzenie wartości przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

2. Podstawy analizy finansowej przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

3. Zmiana wartości pieniądza w czasie – elementy matematyki finansowej<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

4. Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez projekt inwestycyjny<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

3. Metody oceny projektów inwestycyjnych (NPV, IRR)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

4. Szacowanie kosztu kapitału finansującego inwestycje<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

5. Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (przegląd elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami).<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

6. Ocena przedsiębiorstwa przez kontrahentów i kapitałodawców.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

7. Planowanie finansowe.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom fundamentalnych koncepcji umożliwiających zrozumienie finansów przedsiębiorstwa. Głównym celem trenera realizowanym w czasie szkolenia jest przekazanie wiadomości w sposób, który zaowocuje zrozumieniem przez uczestników podstawowych zagadnień z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa i mechanizmów ich funkcjonowania. W trakcie zajęć w bardzo przystępny sposób zostaną wyjaśnione i uporządkowane kategorie i narzędzia zarządzania finansami, a także możliwości i ograniczenia w ich stosowaniu. Uwypuklony zostanie wpływ decyzji podejmowanych przez pracowników pionów niefinansowych na wyniki uzyskiwane przez przedsiębiorstwo.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

finansów przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny projektów inwestycyjnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zarządzania płynnością finansową<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oraz innych – podobnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zapraszam do kontaktu:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Grzegorz Michalski<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

tel. 503452860<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultingu, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

===&gt;&gt;&gt;<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Szkolenie: Zarządzanie Kapitałem Pracującym<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Cel i potrzeba zarządzania kapitałem pracującym <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Cel zarządzania finansami przedsiębiorstwa.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Relacje między finansowymi celami zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania płynnością finansową.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Relacje między rentownością a poziomem płynności finansowej.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Wpływ zarządzania płynnością finansową na wzrost wartości przedsiębiorstwa.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Podstawowe definicje i pojęcia odnoszące się do zarządzania płynnością finansową<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Definicje płynności finansowej. Relacje między nimi.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Definicja poziomu płynności finansowej.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Pomiar poziomu płynności finansowej<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Statyczne miary płynności.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Korekty miar płynności.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Dynamiczne miary poziomu płynności finansowej.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i wykorzystanie informacji o przepływach środków pieniężnych do oceny poziomu płynności finansowej.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Kapitał pracujący netto (NWC)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Zapotrzebowanie na NWC w przedsiębiorstwie.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Poziom NWC.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Cykl konwersji gotówki.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Określanie strategii zarządzania NWC.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Potrzeba utrzymywania zapasów.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Koszty utrzymywania i zamawiania zapasów.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Zarządzanie należnościami<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Ocena należności przedsiębiorstw.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Metody ustalania okresu spływu należności.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Prognozowanie należności.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Polityka opustów cenowych w przedsiębiorstwie.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Faktoring należności.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Sposoby zabezpieczenia należności i ich windykacja.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Strategie przedsiębiorstwa wobec odbiorców w zakresie udzielania kredytu kupieckiego<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Metody analizy ryzyka kredytowego.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Metoda punktowa.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Metoda standardu kredytowego.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Instrumenty polityki kredytowej i ich optymalizacja.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Zarządzanie środkami pieniężnymi<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Motywy utrzymywania środków pieniężnych w przedsiębiorstwie.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Modele zarządzania środkami pieniężnymi (model Baumola, model Beranka, model Millera-Orra, model Stone’a).<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Budżet (preliminarz) środków pieniężnych.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Krótkoterminowe źródła finansowania przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Poziom i struktura zobowiązań krótkoterminowych.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Kredyt kupiecki.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Krótkoterminowe papiery dłużne.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Wartość płynności finansowej<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Wartość płynności finansowej.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Definicja i znaczenie.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Relacja wartości płynności do jej poziomu.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Jakie czynniki wpływają na wartość płynności.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Warunek optymalizacyjny wynikający z zastosowania koncepcji wartości płynności w bieżącym zarządzaniu finansami.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Konsekwencje dla realizacji głównego celu zarządzania przedsiębiorstwem.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

finansów przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny projektów inwestycyjnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zarządzania płynnością finansową<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oraz innych – podobnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zapraszam do kontaktu:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Grzegorz Michalski<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

tel. 503452860<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultingu, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

…===&gt;&gt;<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

TYTUL: Ocena i analiza oplacalnosci i ryzyka inwestycji rzeczowych <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

TEMAT: Opłacalność finansowa projektów inwestycyjnych i ustalanie kosztu kapitału finansującego przedsięwzięcia. <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Budżetowanie kapitałowe jako finansowe narzędzie podejmowania strategicznych decyzji firmy.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Szkolenie ma na celu przekazać uczestnikom podstawową wiedzę na tematy takie jak:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Wartość przyszła, wartość obecna pieniądza <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Cel zarządzania finansami<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Kryteria oceniające projekty inwestycyjne NPV, IRR, PB, MIRR, PI:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

– umiejętność obliczania<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

– umiejętność oceny inwestycji na podstawie tych kryteriów<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

– interpretacja kryteriów decyzyjnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

– znajomość wad i zalet tych kryteriów<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Stopa kosztu kapitału:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

– znajomość formuły obliczania<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

– szacowanie stopy kosztu =apitału z różnych źródeł<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Ocena ryzyka projektów inwestycyjnych: <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Metody pośredniego uwzględniania ryzyka (analiza wrażliwości, analiza scenariuszy, analiza drzew decyzyjnych, <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;analiza symulacyjna)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; – Metody bezpośredniego uwzględniania ryzyka (równoważnik pewności, RADR)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Definicje parametrów finansowych: EBIT, NOPAT, NOPLAT, EAT, FCF, OCF, NCF <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Ryzyko operacyjne, ryzyko finansowe, dzwignia finansowa i operacyjna, ryzyko operacyjne i ryzyko finansowe<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

&nbsp;&nbsp; <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Szacowanie przepływów pieniężnych:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

– zasady<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

– umiejętność szacowania<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Ocena projektów o różnym czasie trwania<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Program szkolenia dwudniowego lub trzydniowego (każdego dnia od 9.oo do 15.oo, razem 12 lub 18 godzin warsztatów/szkolenia)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

1. Finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

cel podejmowania inwestycji rzeczowych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

&nbsp;&nbsp;&nbsp; <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

2. Rodzaje rzeczowych projektów inwestycyjnych: rozwojowe, modernizacyjne, dywestycyjne i odtworzeniowe <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

3. Ocena inwestycji rzeczowych na podstawie okresu zwrotu <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

&nbsp;&nbsp;&nbsp;<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

4. Elementy matematyki finansowej – zmiana wartości pieniądza w czasie:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

wartość przyszła <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

kapitalizacja przepływów pieniężnych <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

wartość obecna <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

dyskontowanie przepływów pieniężnych <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

wartość obecna renty<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

&nbsp;&nbsp; <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

5. Ocena inwestycji rzeczowych na podstawie:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

zdyskontowanego okresu zwrotu <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

zaktualizowanej wartości netto projektu – NPV <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

wewnętrznej stopy zwrotu projektu = IRR <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zmodyfikowanej wewnętrznej stopy zwrotu projektu – MIRR &nbsp;indeksu zyskowności projektu – PI<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

6. Szacowanie przepływów =ieniężnych generowanych przez projekty inwestycje<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

różnice w szacowaniu:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

– NCF – przepływów pieniężnych netto<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

– szacowanie OCF – operacyjnych przepływów =ieniężnych netto<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

– szacowanie FCF – wolnych przepływów pieniężnych =etto<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

&nbsp;&nbsp; <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zasady szacowania przepływów generowanych przez inwestycje =zeczowe<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

– zasada dotycząca zysku w sensie księgowym<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

– zasada dotycząca separowalności konsekwencji decyzji operacyjnych od finansowych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

– zasada dotycząca kosztów utopionych i korzyści utopionych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

– zasada dotycząca kosztów alternatywnych i korzyści alternatywnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

– zasada dotycząca efektów zewnętrznymi<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

– zasada dotycząca traktowania zmian w poziomie kapitału operacyjnego<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

7. Stopa kosztu kapitału<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

koszt kapitału własnego <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

koszt kapitału obcego <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zasady szacowania <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

średni wazony koszt kapitału – WACC&nbsp; ryzyko projektu a koszt kapitału <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

marginalny koszt kapitału – MCC&nbsp; relacja struktury kapitału i kosztu kapitału <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

teorie struktury kapitału = praktyczne wnioski z nich płynące w warunkach polskich<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

8. Optymalny budżet inwestycyjny przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

krzywa możliwości inwestycyjnych – IOS <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

krzywa marginalnego kosztu kapitału – MCC<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

9. Uwzględnianie ryzyka przy ocenie projektów inwestycyjnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

&nbsp;&nbsp;&nbsp; <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

metody pośrednie uwzględniania ryzyka<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

– analiza wrażliwości inwestycji rzeczowej<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

– analiza scenariuszy<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

– =naliza drzew decyzyjnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

– analiza symulacyjna<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

&nbsp;&nbsp;&nbsp; <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

metody bezpośrednie uwzględniania ryzyka<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

– równoważnik pewności<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

– stopa dyskontowa uwzględniająca ryzyko – RADR<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

10. Ocena rzeczowych projektów inwestycyjnych o różnym czasie trwania<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

&nbsp; <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

11. Optymalny czas trwania projektu – metoda tradycyjna i metoda oparta na cyklu życia przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

12. Elementy teorii portfela – rzeczowe projekty inwestycyjne firmy jako portfel projektów<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

13. Wartość opcji rzeczowych – rzeczowy projekt inwestycyjny jako opcja<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

&nbsp;&nbsp;&nbsp; <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Wszystkie elementy szkolenia będą ilustrowane studiami przypadków [case =tudies]. <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

finansów przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny projektów inwestycyjnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zarządzania płynnością finansową<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oraz innych – podobnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zapraszam do kontaktu:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Grzegorz Michalski<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

tel. 503452860<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultingu, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

===&gt;<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Zarządzanie finansami dla niefinanisistów – wersja intensywna<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Sztuka podejmowania decyzji finansowych w warunkach ryzyka i niepewności.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Proponujemy Ci szkolenie, dzięki któremu będziesz umiał rozpoznać podstawowe elementy kształtujące wartość twoich działań biznesowych.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Szkolenie prowadzi: Grzegorz Michalski (tel: 503452860 lub tel.: 717181717)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zapraszam do kontaktu: Grzegorz [kropka] Michalski [@] gmail [kropka] com ALBO tel. 503452860<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

finansów przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny projektów inwestycyjnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zarządzania płynnością finansową<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oraz innych – podobnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zapraszam do kontaktu:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Grzegorz Michalski<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

tel. 503452860 lub tel. +48717181717<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultacji, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Uczestnicy będą pogłębiać umiejętności analizowania zamierzeń pod kątem ich opłacalności, szacowania wolnych przepływów pieniężnych i brania pod uwagę w decyzjach ryzyka i niepewności.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Proponujemy 12 godzin intensywnych, osadzonych w praktyce i mocno warsztatowych zajęć pod okiem naszego Eksperta.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Nasze szkolenie w praktyczny i skuteczny sposób rozwija umiejętności analitycznego myślenia.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

W trakcie tego szkolenia wszystkie przykłady i analizowane przypadki opierają się na danych bliskich rzeczywistości.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Grupa docelowa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Szkolenie zalecamy przede wszystkim osobom, które są zainteresowane zrozumieniem mechanizmów finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie. Zapraszamy pracowników z wszystkich działów przedsiębiorstw, nie tylko działów bezpośrednio zarządzających finansami. Szczególne zaproszenie kierujemy również do właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, którzy zainteresowani są poznaniem podstaw wpływu decyzji biznesowych na rezultaty finansowe firmy.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Szkolenie prowadzi: Grzegorz Michalski (tel: 503452860 lub tel.: 717181717)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zapraszam do kontaktu: Grzegorz [kropka] Michalski [@] gmail [kropka] com ALBO tel. 503452860<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

finansów przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny projektów inwestycyjnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zarządzania płynnością finansową<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oraz innych – podobnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zapraszam do kontaktu:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Grzegorz Michalski<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

tel. 503452860 lub tel. +48717181717<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultacji, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Opis szkolenia<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Finanse dla przedsiębiorców wersja intensywna zawierają w sobie zbiór kilku kluczowych narzędzi, dzięki którym możliwe staje się przeliczenie naszych wyobrażeń dotyczących przyszłych działań biznesowych na pieniądze. Szkolenie bardziej intensywne i zaawansowane niż finanse dla przedsiębiorców I.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Proponujemy Ci szkolenie, dzięki któremu będziesz umiał rozpoznać podstawowe elementy kształtujące wartość twoich działań biznesowych.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Program szkolenia<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Finansowy cel przedsiębiorstwa: powiększanie wartości przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

mierniki realizacji celu jakim jest pomnażanie wartości przedsiębiorstwa,<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

jakie elementy kształtują finansową wartość przedsiębiorstwa.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Ćwiczenia:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Rozpoznawanie finansowej natury decyzji biznesowych. Czynniki wpływające na finansowe rezultaty przedsiębiorstwa.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez firmę<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

siedem zasad dobrego szacowania wolnych przepływów pieniężnych,<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

czego nie wolno brać pod uwagę przy szacowaniu przepływów pieniężnych,<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

różnica między NCF (przepływy pieniężne netto), OCF (operacyjne przepływy pieniężne) i FCF (wolne przepływy pieniężne), jak je rozróżnić i jak właściwie wybrać.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Ćwiczenia:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Przykłady szacowania przepływów pieniężnych uwzględniające zasady prawidłowego szacowania.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Szacowanie stóp kosztu kapitału finansującego przedsiębiorstwo i wyznaczanie docelowej struktury kapitału jak kształtuje się koszt kapitału obcego<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

co wpływa na poziom stopy kosztu kapitału własnego,<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

dlaczego koszt kapitału własnego jest wyższy od kosztu kapitału obcego,<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

czynniki kształtujące optymalny / docelowy poziom zadłużenia,<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

optymalna / docelowa struktura kapitału.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Ćwiczenia:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Przykłady szacowania stóp kosztów kapitału finansującego firmę i wyznaczania docelowej struktury kapitału.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Zastosowanie kryteriów decyzyjnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

NPV, IRR,<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

interpretacja kryteriów decyzyjnych.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Ćwiczenia:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Na podstawie danych liczbowych wyznaczanie i interpretacja kryteriów decyzyjnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Podstawy planowania finansowego<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

elementy oceny przedsiębiorstwa przez kontrahentów i kapitałodawców: jak inni na nas patrzą,<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

elementy planowania finansowego: zarys metody procentu od sprzedaży.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Ćwiczenia:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Podstawowe przykłady prezentujące podstawowe zasady planowania finansowego.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Zarządzanie kapitałem pracującym netto<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

aktywa bieżące (aktywa płynne),<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

przegląd podstawowych elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami, jak zarządzać zapasami, jakie poziomy należności utrzymywać, ile gotówki powinna mieć firma.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Ćwiczenia:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Proste metody kształtowania elementów wchodzących w skład kapitału pracującego netto.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Zakończenie szkolenia<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Informacje dodatkowe<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Agenda:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Dzień 1 – Godziny:&nbsp; 10:00 ÷ 16:00<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Dzień 2 – Godziny:&nbsp; 09:00 ÷ 15:00<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Szkolenie prowadzi: Grzegorz Michalski (tel: 503452860 lub tel.: 717181717)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zapraszam do kontaktu: Grzegorz [kropka] Michalski [@] gmail [kropka] com ALBO tel. 503452860<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

finansów przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny projektów inwestycyjnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zarządzania płynnością finansową<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oraz innych – podobnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zapraszam do kontaktu:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Grzegorz Michalski<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

tel. 503452860 lub tel. +48717181717<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultacji, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

===&gt;<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Zarządzanie płynnością finansową<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Tworzące wartość firmy inwestycje w kapitał pracujący netto<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Zarządzanie płynnością finansową zawiera w sobie zbiór fundamentalnych narzędzi umożliwiających oszacowanie wpływu działań biznesowych w zakresie kształtowania aktywów płynnych na wartość przedsiębiorstwa.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Proponujemy Ci szkolenie, dzięki któremu będziesz umiał zarządzać elementami aktywów płynnych takich jak środki pieniężne, należności i zapasy w sposób kreujący wartość przedsiębiorstwa (bogactwo właściciela).<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Szkolenie prowadzi: Grzegorz Michalski (tel: 503452860 lub tel.: 717181717)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zapraszam do kontaktu: Grzegorz [kropka] Michalski [@] gmail [kropka] com ALBO tel. 503452860<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

finansów przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny projektów inwestycyjnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zarządzania płynnością finansową<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oraz innych – podobnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zapraszam do kontaktu:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Grzegorz Michalski<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

tel. 503452860 lub tel. +48717181717<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultacji, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Szkolenie w praktyczny i skuteczny sposób rozwija umiejętności analitycznego myślenia, łącząc je z holistycznym spojrzeniem na przedsiębiorstwo z perspektywy jego wartości.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

W trakcie tego szkolenia wszystkie przykłady i analizowane przypadki opierają się na danych bliskich rzeczywistości.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Grupa docelowa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Szkolenie zalecamy przede wszystkim osobom, które są zainteresowane zrozumieniem mechanizmów związanych z nowoczesnym zarządzaniem płynnością finansową zachodzących w przedsiębiorstwie. Zapraszamy pracowników z wszystkich działów przedsiębiorstw, nie tylko działów bezpośrednio zarządzających finansami. Szczególne zaproszenie kierujemy również do właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, którzy zainteresowani są poznaniem podstaw wpływu decyzji biznesowych na tworzenie wartości firmy.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Szkolenie prowadzi: Grzegorz Michalski (tel: 503452860 lub tel.: 717181717)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zapraszam do kontaktu: Grzegorz [kropka] Michalski [@] gmail [kropka] com ALBO tel. 503452860<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

finansów przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny projektów inwestycyjnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zarządzania płynnością finansową<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oraz innych – podobnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zapraszam do kontaktu:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Grzegorz Michalski<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

tel. 503452860 lub tel. +48717181717<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultacji, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Opis szkolenia<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Uczestnicy będą wdrażać i pogłębiać umiejętności:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zarządzania środkami pieniężnymi, doboru właściwego modelu zarządzania gotówką w zależności od sytuacji (min. model Baumola-Alaisa-Tobina, model Beranka, model Millera-Orra, model Stone’a, itp.),<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceniania przyszłych potrzeb gotówkowych i dodatkowych niezbędnych środków z wykorzystaniem preliminowania środków pieniężnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

szacowania wolnych przepływów pieniężnych,<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

brania pod uwagę w decyzjach ryzyka i niepewności w decyzjach związanych z doborem strategii zarządzania płynnymi aktywami,<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

doboru strategii inwestowania w aktywa płynne w zależności od specyfiki przedsiębiorstwa,<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

doboru najodpowiedniejszej strategii finansowania aktywów płynnych w zależności od charakterystyk biznesu,<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

odpowiedniej wyceny decyzji w zakresie polityki kredytu kupieckiego i zarządzania należnościami – metoda pośrednia i bezpośrednia (uproszczona i przyrostowa),<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

najlepszego z punktu widzenia interesów przedsiębiorstwa zarządzania zapasami materiałów i surowców do produkcji, zapasów produkcji w toku, zapasów wyrobów gotowych, z uwzględnieniem metody ABC, modeli EOQ i VBEOQ, modeli POQ i VBPOQ.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Program szkolenia<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

1. Cel i potrzeba zarządzania płynnością finansową.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Cel zarządzania finansami przedsiębiorstwa.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Relacje między finansowymi celami zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania płynnością finansową.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Relacje między rentownością a poziomem płynności finansowej.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Wpływ zarządzania płynnością finansową na wzrost wartości przedsiębiorstwa.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Ćwiczenie: Rozpoznawanie elementów związanych z zarządzaniem płynnością i próba określenia ich wpływu na wielkość gotówkowych przychodów ze sprzedaży (CR), na EBIT, NOPAT, na wielkość wolnych przepływów pieniężnych (FCF), na poziom ryzyka biznesowego, na poziom stopy kosztu kapitału finansującego przedsiębiorstwo oraz na wartość przedsiębiorstwa.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

2. Podstawowe definicje i pojęcia odnoszące się do zarządzania płynnością finansową.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Definicje płynności finansowej (płynność krótkoterminowa, płynność długoterminowa, płynność aktywów, płynność rynku, płynność finansowa przedsiębiorstwa. Relacje między znaczeniami płynności.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Definicja poziomu płynności finansowej. Różnica między wartością płynności a poziomem płynności. Wpływ poziomu płynności na wartość płynności.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Ćwiczenie: rozpoznawanie wśród praktycznych sytuacji, o „którą” płynność chodzi.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

3. Pomiar poziomu płynności finansowej.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Statyczne miary płynności, wskaźnik bieżącej płynności, wskaźnik płynności przyspieszony, wskaźnik środków pieniężnych. Korekty miar płynności.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Dynamiczne miary poziomu płynności finansowej, wskaźnik indeks płynności ? (LAMBDA), NLB, i im pokrewne. Wykorzystanie informacji o przepływach środków pieniężnych do oceny poziomu płynności finansowej.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Ćwiczenie: zdobywanie umiejętności dopasowania wskaźnika do potrzeb i możliwości w trakcie pomiaru<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

4. Kapitał pracujący netto i zapotrzebowanie na kapitał pracujący netto. Zapotrzebowanie na kapitał pracujący (obrotowy) netto (Net Working Capital, dalej: NWC) w przedsiębiorstwie.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Poziom NWC.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Cykl konwersji gotówki (cykl konwersji środków pieniężnych).<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Określanie strategii zarządzania NWC.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Ćwiczenie: Rozpoznawanie składników związanych z zarządzaniem NWC i wycena ich wpływu na wielkość gotówkowych wolnych przepływów pieniężnych (FCF), na poziom ryzyka biznesowego, na poziom stopy kosztu kapitału finansującego przedsiębiorstwo oraz na wartość przedsiębiorstwa.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

5. Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Potrzeba utrzymywania zapasów. Zapasy materiałów i surowców, zapasy produkcji w toku, zapasy wyrobów gotowych. Okres konwersji zapasów. Rotacja zapasów.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Metoda ABC w doborze podejścia do zarządzania zapasami. Model ekonomicznej partii dostawy (EOQ), model ukierunkowanej na wartość przedsiębiorstwa ekonomicznej wartości dostawy (VBEOQ), model produkcyjnej partii dostawy (POQ), model ukierunkowanej na wzrost wartości przedsiębiorstwa produkcyjnej partii dostawy (VBEOQ).<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Koszty utrzymywania i zamawiania zapasów i ich wpływ na wolne przepływy pieniężne, na ryzyko przedsiębiorstwa, koszt kapitału i na wartość przedsiębiorstwa. Minimalny zapas – wyznaczanie minimalnego zapasu bezpieczeństwa.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Ćwiczenie: Dobieranie sposobów zarządzania zapasami optymalizującego i wpływ na wielkość gotówkowych wolnych przepływów pieniężnych (FCF), na poziom ryzyka biznesowego, na poziom stopy kosztu kapitału finansującego przedsiębiorstwo oraz na wartość przedsiębiorstwa.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

6. Zarządzanie kredytem kupieckim (zarządzanie należnościami).<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Ocena należności przedsiębiorstwa. Metody optymalizowania okresu spływu należności.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Prognozowanie należności. Polityka opustów cenowych w przedsiębiorstwie. Faktoring należności. Strategie przedsiębiorstwa wobec odbiorców w zakresie udzielania kredytu kupieckiego. Metody analizy ryzyka kredytowego. Metoda punktowa. Metoda standardu kredytowego. Instrumenty polityki kredytowej i ich optymalizacja.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Ćwiczenie: Dobór odpowiedniej wielkości parametrów kredytu kupieckiego i optymalizowanie inwestycji w należności z uwzględnieniem ich wpływu na wielkość gotówkowych wolnych przepływów pieniężnych (FCF), na poziom ryzyka biznesowego, na poziom stopy kosztu kapitału finansującego przedsiębiorstwo oraz na wartość przedsiębiorstwa.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

7. Zarządzanie środkami pieniężnymi i krótkoterminowe źródła finansowania przedsiębiorstwa.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Motywy utrzymywania środków pieniężnych w przedsiębiorstwie.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Modele zarządzania środkami pieniężnymi, min.: model Baumola (Baumola-Alaisa-Tobina – BAT), model Beranka, model Millera-Orra, model Stone’a).<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Budżet środków pieniężnych (preliminarz gotówki).<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Poziom i struktura zobowiązań krótkoterminowych.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Ćwiczenie: Wybór odpowiedniego modelu zarządzania środkami pieniężnymi w zależności od charakteru przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie i optymalizowanie inwestycji w środki pieniężne z uwzględnieniem ich wpływu na wielkość gotówkowych wolnych przepływów pieniężnych (FCF), na poziom ryzyka biznesowego, na poziom stopy kosztu kapitału finansującego przedsiębiorstwo oraz na wartość przedsiębiorstwa.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

8. Wartość płynności finansowej.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Wartość płynności finansowej. Definicja i znaczenie. Relacja wartości płynności do jej poziomu. Jakie czynniki wpływają na wartość płynności. Warunek optymalizacyjny wynikający z zastosowania koncepcji wartości płynności w bieżącym zarządzaniu finansami. Konsekwencje dla realizacji głównego celu zarządzania przedsiębiorstwem. Płynność finansowa jako amerykańska opcja kupna.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

9. Zakończenie szkolenia.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Informacje dodatkowe<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Agenda:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Dzień 1 – Godziny:&nbsp; 10:00 ÷ 16:00<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Dzień 2 – Godziny:&nbsp; 09:00 ÷ 15:00<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Szkolenie prowadzi: Grzegorz Michalski (tel: 503452860 lub tel.: 717181717)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zapraszam do kontaktu: Grzegorz [kropka] Michalski [@] gmail [kropka] com ALBO tel. 503452860<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

finansów przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny projektów inwestycyjnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zarządzania płynnością finansową<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oraz innych – podobnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zapraszam do kontaktu:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Grzegorz Michalski<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

tel. 503452860 lub tel. +48717181717<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultacji, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

===&gt;<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Wycena przedsiębiorstw i zarządzanie wartością<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Proponujemy Ci szkolenie, dzięki któremu będziesz umiał rozpoznać podstawowe elementy kształtujące wartość przedsiębiorstwa.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Szkolenie prowadzi: Grzegorz Michalski (tel: 503452860 lub tel.: 717181717)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zapraszam do kontaktu: Grzegorz [kropka] Michalski [@] gmail [kropka] com ALBO tel. 503452860<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

finansów przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny projektów inwestycyjnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zarządzania płynnością finansową<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oraz innych – podobnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zapraszam do kontaktu:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Grzegorz Michalski<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

tel. 503452860 lub tel. +48717181717<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultacji, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

W trakcie tego szkolenia wszystkie przykłady i analizowane przypadki opierają się na danych bliskich rzeczywistości.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Proponujemy 12 godzin intensywnych, osadzonych w praktyce i mocno warsztatowych zajęć pod okiem naszego Eksperta.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Nasze szkolenie w praktyczny i skuteczny sposób rozwija umiejętności analitycznego myślenia.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Uczestnicy będą wdrażać i pogłębiać umiejętności m.in. oceny wartości przedsiębiorstwa, analizowania zamierzeń pod kątem ich opłacalności, szacowania wolnych przepływów pieniężnych…<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Grupa docelowa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Szkolenie zalecamy przede wszystkim osobom, które są zainteresowane zrozumieniem mechanizmów finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie. Zapraszamy pracowników z wszystkich działów przedsiębiorstw, nie tylko działów bezpośrednio zarządzających finansami. Szczególne zaproszenie kierujemy również do właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, którzy zainteresowani są poznaniem podstaw wpływu decyzji biznesowych na tworzenie wartości firmy.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Szkolenie prowadzi: Grzegorz Michalski (tel: 503452860 lub tel.: 717181717)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zapraszam do kontaktu: Grzegorz [kropka] Michalski [@] gmail [kropka] com ALBO tel. 503452860<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

finansów przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny projektów inwestycyjnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zarządzania płynnością finansową<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oraz innych – podobnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zapraszam do kontaktu:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Grzegorz Michalski<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

tel. 503452860 lub tel. +48717181717<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultacji, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Opis szkolenia<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa zawiera w sobie zbiór fundamentalnych narzędzi umożliwiających oszacowanie wpływu przyszłych działań biznesowych na wartość przedsiębiorstwa.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Program szkolenia<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Finansowy cel przedsiębiorstwa: powiększanie wartości przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Mierniki realizacji celu jakim jest pomnażanie wartości przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Jakie elementy kształtują finansową wartość przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

10 kroków tworzenia wartości przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Ćwiczenia<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Rozpoznawanie tworzącej wartość natury decyzji biznesowych. Czynniki wpływające na wartość przedsiębiorstwa. Ćwiczenie ilustrujące 10 kroków tworzenia wartości.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Elementy kształtujące wartość i ryzyko w przedsiębiorstwie<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Optymalna/docelowa struktura kapitałowa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Docelowa skala działalności. Optymalny budżet inwestycyjny<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Wpływ decyzji w zakresie inwestowania i finansowania płynności na wartość i ryzyko przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Ocena, analiza i zarządzanie ryzykiem w decyzjach długoterminowych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Ocena i zarządzanie ryzykiem w decyzjach i operacjach krótkoterminowych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Ćwiczenia<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Poszukiwanie / wyznaczanie docelowej struktury kapitałowej. Ustalanie docelowej skali działalności / optymalnego budżetu inwestycyjnego.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Metody wyceny przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Metody majątkowe / Wycena majątkowa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Metody dochodowe / Wycena dochodowa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Metody mieszane<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Metody porównawcze / Wycena relatywna<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Ćwiczenia<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Studia przypadków ilustrujące metody majątkowe, metody dochodowe, metody mieszane, metody porównawcze wyceny przedsiębiorstw.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Mierniki kreowania wartości przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Ekonomiczna wartość dodana<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Rynkowa wartość dodana<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Wartość dodana dla udziałowców / dla akcjonariuszy<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

CFROI (stopa zwrotu z inwestycji oparta na przepływach pieniężnych)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Ćwiczenia<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Studia przypadków, ilustrujące na podstawie danych liczbowych wyznaczanie i interpretacja wielkości mierników kreowania wartości przedsiębiorstwa.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Zakończenie szkolenia<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Informacje dodatkowe<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Agenda:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Dzień 1 – Godziny:&nbsp; 10:00 ÷ 16:00<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Dzień 2 – Godziny:&nbsp; 09:00 ÷ 15:00<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Szkolenie prowadzi: Grzegorz Michalski (tel: 503452860 lub tel.: 717181717)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zapraszam do kontaktu: Grzegorz [kropka] Michalski [@] gmail [kropka] com ALBO tel. 503452860<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

finansów przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny projektów inwestycyjnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zarządzania płynnością finansową<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oraz innych – podobnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zapraszam do kontaktu:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Grzegorz Michalski<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

tel. 503452860 lub tel. +48717181717<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultacji, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

===&gt;<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Analiza finansowa i ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Ocena kontrahenta na podstawie naszej wyobraźni finansowej na temat jego kondycji<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Narzędzia analizy ekonomiczno-finansowej to zbiór instrumentów przydatnych do oceny zdrowia finansowego przedsiębiorstwa. Właściwa ocena organizacji, wymaga zrozumienia jaka jest jej zdolność do generowania pieniędzy. Zrozumienie, w jaki sposób ona zarabia.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Zdecydowana większość czasu poświęcona analizie finansowej to praca nad sprawozdaniami finansowymi, próba zrozumienia strategii, analiza branży, poszukiwanie odpowiedzi na pytanie w jaki sposób organizacja tworzy wartość lub ją traci. <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Szkolenie prowadzi: Grzegorz Michalski (tel: 503452860 lub tel.: 717181717)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zapraszam do kontaktu: Grzegorz [kropka] Michalski [@] gmail [kropka] com ALBO tel. 503452860<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

finansów przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny projektów inwestycyjnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zarządzania płynnością finansową<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oraz innych – podobnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zapraszam do kontaktu:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Grzegorz Michalski<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

tel. 503452860 lub tel. +48717181717<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultacji, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

W trakcie szkolenia przykłady i analizowane przypadki opierają się na danych rzeczywistych. <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Proponujemy 12 godzin intensywnych, osadzonych w praktyce i mocno warsztatowych zajęć pod okiem naszego Eksperta. <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Uczestnicy będą nabierać umiejętności: analizowania zdarzeń na podstawie sprawozdań finansowych, oceniania sprawozdań w kontekście obecnej i przyszłej kondycji przedsiębiorstwa, rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Szkolenie w&nbsp; skuteczny sposób rozwija umiejętności analitycznego myślenia, łącząc je ze zintegrowanym i całościowym spojrzeniem na ocenianą organizację z perspektywy jej strategii oraz z uwzględnieniem etapu rozwoju branży i wpływu czynników spoza organizacji.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Grupa docelowa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Do udziału w szkoleniu zachęcamy osoby, które chciałyby w sposób bezpieczny (bez szkodliwych uproszczeń) dokonywać oceny kontrahentów. Zapraszamy osoby, których chcą się rozwijać w kierunku bezpiecznego pozyskiwania klientów, lecz również specjalistów z działów stykających się z aktywizowaniem sprzedaży,&nbsp; udzielaniem kredytu kupieckiego, windykacją czy finansami. Szczególne zaproszenie kierujemy również do właścicieli lub zarządzających małymi i średnimi przedsiębiorstwami, którzy zainteresowani są nawiązywaniem kontaktów z nowymi partnerami biznesowymi, którzy chcieliby wykorzystać analizę finansową do oceny własnej organizacji.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Szkolenie prowadzi: Grzegorz Michalski (tel: 503452860 lub tel.: 717181717)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zapraszam do kontaktu: Grzegorz [kropka] Michalski [@] gmail [kropka] com ALBO tel. 503452860<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

finansów przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny projektów inwestycyjnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zarządzania płynnością finansową<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oraz innych – podobnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zapraszam do kontaktu:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Grzegorz Michalski<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

tel. 503452860 lub tel. +48717181717<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultacji, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Opis szkolenia<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Proponujemy Ci szkolenie, dzięki któremu będziesz potrafił używać narzędzi do analizowania finansowej kondycji przedsiębiorstwa z uwzględnieniem jego przyszłych zdolności do tworzenia wartości oraz bezpiecznego i korzystnego dla jego kontrahentów funkcjonowania.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Program szkolenia<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

1. Finansowy cel działania przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

jakie cele finansowe przedsiębiorstwa stawiają sobie najczęściej i jakie to ma znaczenie dla oceny kontrahenta<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa, jako podstawowy finansowy cel nowoczesnych przedsiębiorstw<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

przepływy pienienie netto, operacyjne przepływy pieniężne i wolne przepływy pieniężne i ich zastosowanie w prognozowaniu kondycji podmiotów<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

wpływ zmian poziomu sprzedaży na wartość przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Ćwiczenia<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Trening rozpoznawania perspektywy właściciela i wierzyciela (szerzej interesariuszy) a wyniki analizy finansowej. Ocena czynników wpływających na obraz firmy.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

2. Jakich informacji można oczekiwać od przedsiębiorstw?<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

sprawozdania finansowe i statystyczne sporządzane przez przedsiębiorstwa, w zależności od formy prawnej działalności<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

informacja o sprawozdaniach, jakich można oczekiwać od przedsiębiorstw w zależności od formy i zakresu prowadzonej działalności – i wstępne omówienie – co z tych informacji można sie dowiedzieć się i kiedy, źródła analizy finansowej przedsiębiorstwa. Co naprawdę mówią a czego nie mówią sprawozdania finansowe?<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

metody i zasady rachunkowości i ich wpływ na ekonomiczną zawartość informacyjną sprawozdań finansowych, metody i zasady stosowane w rachunkowości, elementy sprawozdania finansowego, podmioty zobowiązane do badania i ogłaszania sprawozdań finansowych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Wykład<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Ogóle omówienie treści dostępnej w sprawozdaniach.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

3. Ocena wiarygodności na podstawie ogólnej analizy sprawozdań finansowych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

ogólna analiza bilansu<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

ocena wypłacalności przedsiębiorstwa na podstawie bilansu<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

metoda Wilcoxa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

salda strukturalne bilansu<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

ogólna analiza rachunku zysków i strat<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

prognozowanie kryzysów w ocenianym przedsiębiorstwie i ocena ich istotności<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

sygnały ostrzegawcze<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

analiza rachunku przepływów pieniężnych {cash flow} – metoda pośrednia<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Ćwiczenia<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Studia przypadków oparte na danych zawartych w rzeczywistych sprawozdaniach finansowych prezentujące omawiane metody oceny i ich interpretacja.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

4. Ocena wiarygodności na podstawie analizy wskaźnikowej<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zasady interpretacji wskaźników, analiza struktury bilansu, analiza rentowności, analiza płynności, cykl konwersji gotówki, strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto, analiza efektywności, analiza poziomu zadłużenia, 5c klienta, metody punktowe, analiza dyskryminacyjna<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Ćwiczenia<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Studia przypadków oparte na danych zawartych w rzeczywistych sprawozdaniach finansowych prezentujące omawiane metody oceny i ich interpretacja.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

5. Zakończenie szkolenia.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Informacje dodatkowe<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Agenda:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Dzień 1 – Godziny:&nbsp; 10:00 ÷ 16:00<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Dzień 2 – Godziny:&nbsp; 09:00 ÷ 15:00<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Szkolenie prowadzi: Grzegorz Michalski (tel: 503452860 lub tel.: 717181717)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zapraszam do kontaktu: Grzegorz [kropka] Michalski [@] gmail [kropka] com ALBO tel. 503452860<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

finansów przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny projektów inwestycyjnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zarządzania płynnością finansową<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oraz innych – podobnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zapraszam do kontaktu:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Grzegorz Michalski<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

tel. 503452860 lub tel. +48717181717<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultacji, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

===&gt;<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Ocena i analiza opłacalności i ryzyka inwestycji rzeczowych / projektów inwestycyjnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Jak i na jakich zasadach dobierać inwestycje do realizacji w warunkach ryzyka i niepewności?<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

W trakcie szkolenia ocena opłacalności projektów inwestycyjnych zajmować się będziemy fundamentalnymi narzędziami umożliwiającymi oszacowanie wpływu działań biznesowych w zakresie inwestycji długoterminowych na efektywność i wartość przedsiębiorstwa.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Szkolenie prowadzi: Grzegorz Michalski (tel: 503452860 lub tel.: 717181717)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zapraszam do kontaktu: Grzegorz [kropka] Michalski [@] gmail [kropka] com ALBO tel. 503452860<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

finansów przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny projektów inwestycyjnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zarządzania płynnością finansową<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oraz innych – podobnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zapraszam do kontaktu:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Grzegorz Michalski<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

tel. 503452860 lub tel. +48717181717<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultacji, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Proponujemy 12 godzin intensywnych, osadzonych w praktyce i mocno warsztatowych zajęć pod okiem naszego Eksperta. <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

W trakcie tego szkolenia wszystkie przykłady i analizowane przypadki opierają się na danych bliskich rzeczywistości.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Uczestnicy będą wdrażać i pogłębiać umiejętności: oceny wpływu czasu na wartości pieniądza, oceny ryzyka i niepewności na wartość pieniądza z przyszłości, oceny wpływu kosztu kapitału na kluczowe decyzje.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Szkolenie w skuteczny sposób rozwija umiejętności analitycznego myślenia, łącząc je z holistycznym spojrzeniem na przedsiębiorstwo z perspektywy jego wartości oraz z uwzględnieniem etapu rozwoju branży.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Grupa docelowa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Szkolenie zalecamy przede wszystkim osobom, które są zainteresowane zrozumieniem mechanizmów związanych z nowoczesnym podejmowaniem decyzji w zakresie rozpoczynania lub zaniechania inwestycji lub dywestycji w przedsiębiorstwie, ukierunkowanym na zwiększenie efektywności, wydajności a przez to wartości przedsiębiorstwa. Zapraszamy pracowników z wszystkich działów przedsiębiorstw, nie tylko działów bezpośrednio zarządzających finansami. Szczególne zaproszenie kierujemy również do właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, którzy zainteresowani są poznaniem podstaw wpływu decyzji biznesowych na tworzenie wartości firmy.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Szkolenie prowadzi: Grzegorz Michalski (tel: 503452860 lub tel.: 717181717)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zapraszam do kontaktu: Grzegorz [kropka] Michalski [@] gmail [kropka] com ALBO tel. 503452860<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

finansów przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny projektów inwestycyjnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zarządzania płynnością finansową<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oraz innych – podobnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zapraszam do kontaktu:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Grzegorz Michalski<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

tel. 503452860 lub tel. +48717181717<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultacji, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Opis szkolenia<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Proponujemy Ci szkolenie, dzięki któremu będziesz umiał dokonywać decyzji w kwestii rozpoczynania inwestycyjnych lub dywestycyjnych zmian w przedsiębiorstwie w sposób poprawiający wydajność i efektywność biznesu i przez to kreujący wartość przedsiębiorstwa (bogactwo właściciela).<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Program szkolenia<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

1. Wpływ finansowego celu zarządzania przedsiębiorstwem na decyzje inwestycyjne<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

cel podejmowania inwestycji rzeczowych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

rodzaje rzeczowych projektów inwestycyjnych: rozwojowe, modernizacyjne, dywestycyjne i odtworzeniowe<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Ćwiczenie: Rozpoznawanie elementów związanych z nowymi działaniami inwestycyjnymi i próba określenia ich wpływu na wielkość gotówkowych przychodów ze sprzedaży (CR), na EBIT, NOPAT, na wielkość wolnych przepływów pieniężnych (FCF), na poziom ryzyka biznesowego, na poziom stopy kosztu kapitału finansującego przedsiębiorstwo oraz na wartość przedsiębiorstwa.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

2. Elementy matematyki finansowej – zmiana wartości pieniądza w czasie<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

wartość przyszła<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

kapitalizacja przepływów pieniężnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

wartość obecna<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

dyskontowanie przepływów pieniężnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

wartość obecna renty<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Ćwiczenie: ilustracje wpływu czynnika czasu na wartość pieniądza.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

3. Ocena inwestycji rzeczowych na podstawie:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

okresu zwrotu<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zdyskontowanego okresu zwrotu<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zaktualizowanej wartości netto projektu – NPV<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

wewnętrznej stopy zwrotu projektu – IRR<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Ćwiczenie: mikro-przykłady ilustrujące kryteria w najprostszym ujęciu.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

4. Szacowanie przepływów pieniężnych generowanych przez projekty inwestycje<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Różnice w szacowaniu: NCF – przepływów pieniężnych netto, szacowaniu OCF – operacyjnych przepływów pieniężnych netto, szacowaniu FCF – wolnych przepływów pieniężnych,<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Zasady szacowania wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez inwestycje rzeczowe: zasada dotycząca zysku w sensie księgowym, zasada dotycząca separowalności konsekwencji decyzji operacyjnych od finansowych, zasada dotycząca kosztów utopionych i korzyści utopionych, zasada dotycząca kosztów alternatywnych i korzyści alternatywnych, zasada dotycząca efektów zewnętrznymi, zasada dotycząca traktowania zmian w poziomie kapitału operacyjnego<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Szacowanie wolnych przepływów w trzech naturalnych fazach projektu: uruchamiania, eksploatacji i likwidacji<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych w zależności od konieczności wyboru: Wytworzyć czy kupić? Zatrudnić czy zwolnić i zastąpić część pracowników nowocześniejszym parkiem maszynowym? Wybór spośród kilku urządzeń o podobnym zastosowaniu ale różnych charakterystykach, itp.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Ćwiczenie: Analiza przykładów ilustrujących proces szacowania wolnych przepływów pieniężnych z uwzględnieniem zasad szacowania FCF.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

5. Szacowanie kosztu kapitału<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

koszt kapitału własnego<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

koszt kapitału obcego<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zasady szacowania<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

średni wazony koszt kapitału – WACC<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

ryzyko projektu a koszt kapitału<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

marginalny koszt kapitału – MCC<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

relacja struktury kapitału i kosztu kapitału<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

teorie struktury kapitału i praktyczne wnioski z nich płynące<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Ćwiczenie: Analiza przykładów ilustrujących proces szacowania stóp kosztu kapitału.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

6. Optymalny budżet inwestycyjny przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

krzywa możliwości inwestycyjnych – IOS<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

krzywa marginalnego kosztu kapitału – MCC<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Ćwiczenie: Analiza przykładów ilustrujących zastosowania optymalnego budżetu inwestycyjnego.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

7. Uwzględnianie ryzyka i niepewności przy ocenie projektów inwestycyjnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

metody pośrednie uwzględniania ryzyka: analiza punktu progowego, analiza wrażliwości inwestycji rzeczowej, analiza scenariuszy, analiza drzew decyzyjnych, metody bezpośrednie uwzględniania ryzyka (współczynnik zmienności, równoważnik pewności, stopa dyskontowa uwzględniająca ryzyko itp.)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Ćwiczenie: Analiza przykładów ilustrujących proces szacowania wpływu ryzyka na efektywność projektu inwestycyjnego.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

8. Zakończenie szkolenia<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Informacje dodatkowe<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Agenda:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Dzień 1 – Godziny:&nbsp; 10:00 ÷ 16:00<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Dzień 2 – Godziny:&nbsp; 09:00 ÷ 15:00<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Szkolenie prowadzi: Grzegorz Michalski (tel: 503452860 lub tel.: 717181717)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zapraszam do kontaktu: Grzegorz [kropka] Michalski [@] gmail [kropka] com ALBO tel. 503452860<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

finansów przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny projektów inwestycyjnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zarządzania płynnością finansową<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oraz innych – podobnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zapraszam do kontaktu:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Grzegorz Michalski<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

tel. 503452860 lub tel. +48717181717<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultacji, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

===&gt;<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Controlling finansowy i planowanie finansowe w firmie<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom podstawowych pojęć i zasad związanych z controllingiem finansowym, zarządzaniem finansami oraz planowaniem finansowym w firmie. Ma to na celu ułatwienie interpretacji obecnych oraz prognozowanie przyszłych wyników finansowych.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

PROGRAM szkolenia jednodniowego [od godz. 10.00 do 16.00]<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

1. ROLA CONTROLLINGU FINANSOWEGO W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Strategiczny finansowy cel zarządzania firmą (maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa, maksymalizacja bogactwa właścicieli)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Cele krótko i długoterminowe (jak cele bieżące mają współgrać z celami strategicznymi, różnice między decyzjami krótkoterminowymi i długoterminowymi)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Podstawy controllingu finansowego, zarządzania finansami i planowania finansowego (planowanie, realizacja, kontrola)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

2. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Bilans, rachunek zysków i strat, analiza kosztów i przychodów<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Elementy analizy wskaźnikowej<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

3. BUDŻETOWANIE KAPITAŁOWE<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Szacowanie przepływów pieniężnych generowanych przez projekty inwestycyjne (FCF, NCF, OCF)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Koszt kapitału finansującego projekty inwestycyjne (WACC)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Analiza projektów inwestycyjnych (IRR, NPV)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Optymalny budżet inwestycyjny (IOS, MCC)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

4. BUDŻETOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH – ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI, ZOBOWIĄZANIAMI, ZAPASAMI<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Cykl konwersji gotówki<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Strategie zarządzania kapitałem pracującym netto (strategie finansowania aktywów bieżących, strategie inwestowania w aktywa bieżące, strategie zarządzania kapitałem pracującym netto)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Zarządzanie zapasami (metoda ABC, model POQ, VBPOQ, EOQ, VBPOQ)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Zarządzanie należnościami (analiza przyrostowa zmian w polityce ściągania należności)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Zarządzanie zobowiązaniami bieżącymi<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Zarządzanie środkami pieniężnymi (model Beranka, Baumola, Millera-Orra, Stone’a)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Budżet gotówki (budżet środków pieniężnych)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Wszystkie elementy będą ilustrowane studiami przypadków [case studies].<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

finansów przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny projektów inwestycyjnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zarządzania płynnością finansową<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oraz innych – podobnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zapraszam do kontaktu:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Grzegorz Michalski<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

tel. 503452860<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultingu, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

XXX <o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Zarządzanie finansami dla niefinansistów<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Podejmowanie decyzji rodzących skutki finansowe, w warunkach ryzyka i niepewności<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Finanse dla przedsiębiorców zawierają w sobie zbiór kluczowych narzędzi, dzięki którym możliwe staje się przeliczenie naszych wyobrażeń dotyczących przyszłych działań biznesowych na pieniądze. Pieniądze, których nie można dotknąć dzisiaj, ale które są wyrażone w pieniądzu z dzisiaj i dlatego dzisiaj można przyszłe dokonania biznesowe porównać między sobą i dzisiaj podjąć decyzję o przyszłych krokach w biznesie.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Proponujemy Ci szkolenie, dzięki któremu będziesz potrafił zidentyfikować główne elementy wpływające na pieniężną wartość twoich działań i planów.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

finansów przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny projektów inwestycyjnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zarządzania płynnością finansową<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oraz innych – podobnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zapraszam do kontaktu:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Grzegorz Michalski<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

tel. 503452860<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultingu, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Nasze szkolenie w praktyczny i skuteczny sposób rozwija umiejętności analitycznego myślenia.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Proponujemy 12 godzin intensywnych, osadzonych w praktyce i mocno warsztatowych zajęć pod okiem naszego Eksperta.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

W trakcie szkolenia wszystkie przykłady i analizowane przypadki opierają się na danych bliskich rzeczywistości.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Uczestnicy będą nabierać umiejętności analizowania zdarzeń pod kątem ich opłacalności, podstawowego szacowania przepływów pieniężnych i elementarnego uwzględniania w decyzjach ryzyka i niepewności.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Grupa docelowa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Szkolenie zalecamy przede wszystkim osobom, które są zainteresowane zrozumieniem podstawowych mechanizmów finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie. Zapraszamy pracowników z wszystkich działów przedsiębiorstw, nie tylko działów bezpośrednio zarządzających finansami. Szczególne zaproszenie kierujemy również do właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, którzy zainteresowani są poznaniem podstaw wpływu decyzji biznesowych na rezultaty finansowe firmy.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Szkolenie prowadzi: Grzegorz Michalski (tel: 503452860 lub tel.: 717181717)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zapraszam do kontaktu: Grzegorz [kropka] Michalski [@] gmail [kropka] com ALBO tel. 503452860<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

finansów przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny projektów inwestycyjnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zarządzania płynnością finansową<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oraz innych – podobnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zapraszam do kontaktu:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Grzegorz Michalski<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

tel. 503452860 lub tel. +48717181717<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultacji, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Terminy i miejsca<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Opis szkolenia<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Korzyści dla Uczestników szkolenia:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

W trakcie szkolenia wszystkie przykłady i analizowane przypadki opierają się na danych bliskich rzeczywistości. Uczestnicy będą nabierać umiejętności:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

analizowania zdarzeń pod kątem ich opłacalności,<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

podstawowego szacowania przepływów pieniężnych,<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

elementarnego uwzględniania w decyzjach ryzyka i niepewności.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Nasze szkolenie w praktyczny i skuteczny sposób rozwija umiejętności analitycznego myślenia, łącząc je z holistycznym spojrzeniem na przedsiębiorstwo z perspektywy jej strategii oraz z uwzględnieniem etapu rozwoju branży i wpływu czynników spoza przedsiębiorstwa.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Program szkolenia<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Różnica między rachunkowością a finansami<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

jakie finansowe cele może mieć przedsiębiorstwo<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

jak mierzyć realizację tych celów<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

jak powstaje bilans, rachunek wyników, sprawozdanie z przepływów<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

jakie elementy kształtują finansową wartość przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Ćwiczenia:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Rozpoznawanie finansowej natury decyzji biznesowych. Czynniki wpływające na finansowe rezultaty przedsiębiorstwa.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Wpływ zmiany wartości pieniądza w czasie na postrzeganie i ocenę przyszłości<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

elementy matematyki finansowej (prosta prezentacja fundamentów matematyki finansowej)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

dlaczego wartość pieniądza w czasie zmienia się niezależnie od tego czy jest deflacja czy inflacja<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

jak porównywać kwoty z różnych momentów czasowych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Ćwiczenia:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Przeliczanie kwot z przyszłości na mierzalne w pieniądzu na dzień dzisiejszy.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Ocena przyszłych działań przedsiębiorstwa oparta o kryteria decyzyjne<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

jak stosować okres zwrotu, poprawiony (zdyskontowany) okres zwrotu, NPV, IRR<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

jak interpretować kryteria decyzyjne<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

kiedy nie stosować IRR<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Ćwiczenia:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Wyznaczanie i interpretacja kryteriów decyzyjnych na podstawie danych liczbowych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Podstawowe informacje o wolnych przepływach pieniężnych wypracowywanych przez przedsiębiorstwo<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zasady prawidłowego szacowania wolnych przepływów pieniężnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

jakich parametrów nie bierzemy pod uwagę przy szacowaniu przepływów pieniężnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

różnica między NCF (przepływy pieniężne netto), OCF (operacyjne przepływy pieniężne) i FCF (wolne przepływy pieniężne), jak je rozróżnić i do jakich celów właściwe wybrać<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Ćwiczenia:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Podstawowe przykłady pokazujące sposób szacowania przepływów pieniężnych.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Aktywa bieżące (aktywa płynne)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

przegląd podstawowych elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

jak zarządzać zapasami<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

jakie poziomy należności utrzymywać<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

ile gotówki powinna mieć firma<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Ćwiczenia:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Dyskusja nad elementami wchodzącymi w skład aktywów bieżących.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Zakończenie szkolenia<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Informacje dodatkowe<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Agenda:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Dzień 1 – Godziny:&nbsp; 10:00 ÷ 16:00<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Dzień 2 – Godziny:&nbsp; 09:00 ÷ 15:00<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Czas trwania szkolenia: 12 godzin (2 dni)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Szkolenie prowadzi: Grzegorz Michalski (tel: 503452860 lub tel.: 717181717)<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zapraszam do kontaktu: Grzegorz [kropka] Michalski [@] gmail [kropka] com ALBO tel. 503452860<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

finansów przedsiębiorstwa<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny projektów inwestycyjnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zarządzania płynnością finansową<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

oraz innych – podobnych<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

zapraszam do kontaktu:<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

Grzegorz Michalski<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

tel. 503452860 lub tel. +48717181717<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultacji, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

===&gt;<o:p></o:p></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

<table align="center" style="-webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: white; color: #222222; font-family: verdana; font-size: 12.727272033691406px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; width: 98%px; word-spacing: 0px;"><tbody>

<tr><td style="color: #48546c; font-family: verdana; font-size: 11px; margin: 0px; vertical-align: top;"><b>1.</b></td><td style="color: #48546c; font-family: verdana; font-size: 11px; margin: 0px; vertical-align: top;"><a href="http://www.akademiamddp.pl/szkolenia,o1176,Wycena_i_zarzadzanie_wartoscia_przedsiebiorstwa.html" style="color: #48546c; text-decoration: none;" target="_blank">Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa</a></td></tr>

<tr><td style="color: #48546c; font-family: verdana; font-size: 11px; margin: 0px; vertical-align: top;"><b>2.</b></td><td style="color: #48546c; font-family: verdana; font-size: 11px; margin: 0px; vertical-align: top;"><a href="http://www.akademiamddp.pl/szkolenia,o1581,Zarzadzanie_plynnoscia_finansowa_Efektywne_decyzje_w_zakresie_inwestycji_w_kapital_pracujacy.html" style="color: #48546c; text-decoration: none;" target="_blank">Zarządzanie płynnością finansową. Efektywne decyzje w zakresie inwestycji w kapitał pracujący</a></td></tr>

<tr><td style="color: #48546c; font-family: verdana; font-size: 11px; margin: 0px; vertical-align: top;"><b>3.</b></td><td style="color: #48546c; font-family: verdana; font-size: 11px; margin: 0px; vertical-align: top;"><a href="http://www.akademiamddp.pl/szkolenia,o1582,Ocena_przedsiebiorstwa_na_podstawie_sprawozdan_finansowych_.html" style="color: #48546c; text-decoration: none;" target="_blank">Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych</a></td></tr>

<tr><td style="color: #48546c; font-family: verdana; font-size: 11px; margin: 0px; vertical-align: top;"><b>4.</b></td><td style="color: #48546c; font-family: verdana; font-size: 11px; margin: 0px; vertical-align: top;"><a href="http://www.akademiamddp.pl/szkolenia,o1581,Zarzadzanie_plynnoscia_finansowa_Efektywne_decyzje_w_zakresie_inwestycji_w_kapital_pracujacy.html" style="color: #48546c; text-decoration: none;" target="_blank">Zarządzanie płynnością finansową. Efektywne decyzje w zakresie inwestycji w kapitał pracujący</a></td></tr>

<tr><td style="color: #48546c; font-family: verdana; font-size: 11px; margin: 0px; vertical-align: top;"><b>5.</b></td><td style="color: #48546c; font-family: verdana; font-size: 11px; margin: 0px; vertical-align: top;"><a href="http://www.akademiamddp.pl/szkolenia,o1582,Ocena_przedsiebiorstwa_na_podstawie_sprawozdan_finansowych_.html" style="color: #48546c; text-decoration: none;" target="_blank">Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych</a></td></tr>

<tr><td style="color: #48546c; font-family: verdana; font-size: 11px; margin: 0px; vertical-align: top;"><b>6.</b></td><td style="color: #48546c; font-family: verdana; font-size: 11px; margin: 0px; vertical-align: top;"><a href="http://www.akademiamddp.pl/szkolenia,o1846,Ocena_i_analiza_oplacalnosci_i_ryzyka_projektow_inwestycyjnych.html" style="color: #48546c; text-decoration: none;" target="_blank">Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych</a></td></tr>

</tbody></table>

<div class="MsoNormal">

<br /></div>

</div>

Ten wpis został opublikowany w kategorii Finansowe szkolenia i treningi umiejętności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s