Miesięczne archiwum: Maj 2011

Cytowania, poszukiwanie cytowań. Należy je zgłaszać na adres ema il: cytuje.michalskiego@gmail.com

Cytowania, poszukiwanie cytowań. Należy je zgłaszać na adres email: cytuje.michalskiego Jest możliwość uzyskania dodatkowych punktów za wyszukiwanie cytowań. Moich cytowań. Co to są cytowania i po co mi to potrzebne? Do oceny dorobku naukowego Ministerstwo Nauki i Narodowe Centrum Nauki … Czytaj dalej

Opublikowano Finansowe szkolenia i treningi umiejętności | Dodaj komentarz

Emailing: indeksH, indeksH, indeksH, indeksH, indeksH

indeksH.odt indeksH.pdf indeksH.doc indeksH.docx

Opublikowano Finansowe szkolenia i treningi umiejętności | Dodaj komentarz

michalskigsylabusFSP-cwiczeniaWSZiAOPOLE

1. Nazwa przedmiotu: STRATEGIE FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTW 2. Kierunek studiów: Ekonomia 3. Rok i semestr studiów: 4. 5. Rodzaj zajęć/Godziny: Wykład 30 h 6. Liczba punktów ECTS: 7. Efekty kształcenia: zaprezentowanie studentom pogłębionej wiedzy z zakresu tworzenia i oceny finansowych strategii … Czytaj dalej

Opublikowano Finansowe szkolenia i treningi umiejętności | Dodaj komentarz

slajdyAE_ZIMA_2007na08.ppt Corporate Finance

slajdyAE_ZIMA_[2007na08].ppt

Opublikowano Finansowe szkolenia i treningi umiejętności | Dodaj komentarz

167C.pdf | http://affi2011.etud.univ-montp1.fr/wp-content/themes/blog_um1_ouvert_affi2011/Papers/167C.pdf

http://affi2011.etud.univ-montp1.fr/wp-content/themes/blog_um1_ouvert_affi2011/Papers/167C.pdf cytat Michalski 167C.pdf

Opublikowano Finansowe szkolenia i treningi umiejętności | Dodaj komentarz

Programy szkoleń z finansów: Grzegorz Michalski tel. 503452860

Analiza finansowa przedsiębiorstwa Szkolenie 2 dniowe – około 12 godzin (w pierwszy dzień od 10:00 do 16:30 a w drugi od 9:00 do 14:30), | Szkolenia Programy: Grzegorza Michalskiego tel. 503452860 Szkolenie przygotowane jest z myślą o osobach podejmujących w … Czytaj dalej

Opublikowano Finansowe szkolenia i treningi umiejętności | Dodaj komentarz

Programy Szkoleń Finansowych | Grzegorz Michalski (tel. 503452860) email: michalskig@ue.wroc.pl Prog ram szkolenia finanse dla niefinansistów

Subject: Grzegorz Michalski (tel. 503452860) [ email: michalskig@ue.wroc.pl ] szkolenia finanse dla niefinansistów a) Tytuł szkolenia Finanse dla niefinansistów. (Finanse dla przedsiębiorców I) b) Podtytuł podstawy podejmowania decyzji rodzących skutki finansowe podejmowanych w warunkach ryzyka i niepewności c) Opis szkolenia … Czytaj dalej

Opublikowano Finansowe szkolenia i treningi umiejętności | Dodaj komentarz